De NieuwsBrief is een uitgebreide informatiebulletin met betrekking tot de Waddinxveense Kunst Kring. Het geeft een overzicht van de activiteiten van de Kunst Kring en de landelijke musea. In de nieuwsbrief zijn ook de mededelingen van het bestuur, lokale en regionale exposities, verslagen en nabeschouwingen van de onlangs plaatsgevonden activiteiten terug te vinden.

Genieten van kunst…