Genieten van kunst…

Wat is de Waddinxveense Kunst Kring?

De Waddinxveense Kunst Kring (WKK) is op 9 februari 1988 opgericht door een groep enthousiaste vrijetijdskunstenaars.
De Vereniging heeft als doel het bevorderen van de beeldende kunst in brede zin en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan het culturele leven in Waddinxveen.
Kunstenaars kunnen lid worden en als je niet actief de beeldende kunst beoeft maar wel belangstelling hebben voor kunst en cultuur kan je donateur worden.
De vereniging bestaat uit ongeveer 125 leden en 125 donateurs.
Vanaf september 2023 beschikt de WKK over een eigen permanente locatie in “Wereldwijd”, de oude Kohnstam Mavo, Mauritslaan 55 Waddinxveen.
Hoe de WKK met uw privacy omgaat kunt u lezen in de  Privacyverklaring van de WKK .
Het beloningsbeleid; de bestuursleden ontvangen geen vergoeding, behalve de vergoeding van gemaakte kosten.
Zoals bovenstaand genoemd heeft het beleidsplan van de Vereniging als doel het bevorderen van de beeldende kunst in brede zin en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan het culturele leven in Waddinxveen.
De docenten van de cursussen en workshop zijn verantwoordelijk voor hun eigen  activiteiten en verantwoording: zie ook: pagina cursusaanbod.

Wat doet de Waddinxveense Kunst Kring?

De Waddinxveense Kunst Kring wil dat leden en donateurs elkaar ontmoeten en inspireren en organiseert daartoe onder meer de volgende activiteiten.
Exposities in diverse openbare ruimtes.
•Twee maal per maand Schilder- en tekenochtenden in onze locatie “Wereldwijd” (de oude Kohnstam Mavo), Mauritslaan 55 Waddinxveen. Men werkt zelfstandig aan een  zelf gekozen onderwerp met zelfgekozen materialen. Veel ervaringen worden uitgewisseld en veelal bespreekt men na afloop de vorderingen van de werkstukken.
• Twee maal per maand een Fotoclub FCW waar de deelnemers op excursie gaan en hun foto’s bespreken. Een ieder is “expert” en men leert van elkaars ervaringen. Een ieder heeft zijn eigen kijk en dat is een grappige ervaring.
•Tweejaarlijks wordt in oktober de Waddinxveense Kunst Route georganiseerd, waarbij alle kunstenaars gedurende twee dagen hun werk door heel Waddinxveen kunnen exposeren.
•Regelmatig wordt er een Nieuwsbrief uitgebracht, waarin naast de activiteiten van de WaddinxveenseKunstKring ook een overzicht wordt gegeven van de exposities in Waddinxveen en omgeving.
•Zes keer per jaar wordt een Lezing verzorgd door een kunsthistoricus over een actuele tentoonstelling of onderwerp.
.Twee maal per jaar wordt er een Museumexcursie georganiseerd naar een actuele tentoonstelling in Nederland.
Verder heeft de WKK het Paula Hupkens Fonds voor minder draagkrachtige kunstenaars. Dit fonds stelt materiaal, zoals doeken, papier, verf of kwasten, beschikbaar.
Wilt u lid of donateur worden, vult u dan het aanmeldingsformulier in via het  Inschrijfformulier