Genieten van kunst…

Wat is de Waddinxveense Kunst Kring

De Waddinxveense Kunst Kring is op 9 februari 1988 opgericht door een groep enthousiaste vrijetijdskunstenaars. Dat betekent dat 2018 een lustrumjaar is en dat de vereniging 30 jaar bestaat. Uiteraard zal dit met bijzondere activiteiten gevierd gaan worden.

De Vereniging heeft als doel het bevorderen van de beeldende kunst in algemene zin en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan het culturele leven in Waddinxveen. Zij doet dit door het organiseren van exposities, lezingen, dagreizen naar musea, schilderochtenden en workshops fotografie. Daarbij verschijnt er 8x per jaar een Nieuwsbrief. Tevens worden er voor de jeugd jaarlijks schilder en/of teken activiteiten georganiseerd.

Kunstenaars kunnen lid worden en mensen die niet actief beeldende kunst beoefenen, maar wel belangstelling hebben voor kunst en cultuur kunnen donateur worden. De laatsten mogen echter niet exposeren.

De vereniging bestaat uit ongeveer 135 leden en 135 donateurs.

Jaarvergadering 2018

Op de agenda van de 30ste jaarvergadering stond voor de pauze de inleiding van Harry Galjé, waarbij hij op onnavolgbare wijze een uur lang vertelde over zijn leven, werk en de muurschilderingen in het nieuwe gemeentehuis.

Daarna werden Thea Siemons, Co Gerts en Aart van Hees in het zonnetje gezet. Deze drie werden Lid van Verdienste voor hun jarenlange inzet voor de WKK en ontvingen een oorkonde.

In de pauze kon men opnieuw de kistjes bekijken om inspiratie op te doen voor de thema tentoonstelling in het najaar.

In het huishoudelijk gedeelte werd de nieuwe voorzitter Theo van der Velde voorgesteld. Hij neemt per 1 april de taken van Maja Röder over die nog één jaar lid blijft van het A.B. met als portefeuille de lezingen de museumexcursies. Al met al een mooie avond!

De foto’s zijn van Marlène van der Velde