Genieten van kunst…

Wat is de Waddinxveense Kunst Kring

De Waddinxveense Kunst Kring is op 9 februari 1988 opgericht door een groep enthousiaste vrijetijdskunstenaars. Dat betekent dat 2018 een lustrumjaar is en dat de vereniging 30 jaar bestaat. Uiteraard zal dit met bijzondere activiteiten gevierd gaan worden.

De Vereniging heeft als doel het bevorderen van de beeldende kunst in algemene zin en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan het culturele leven in Waddinxveen. Zij doet dit door het organiseren van exposities, lezingen, dagreizen naar musea, schilderochtenden en workshops fotografie. Daarbij verschijnt er 8x per jaar een Nieuwsbrief. Tevens worden er voor de jeugd jaarlijks schilder en/of teken activiteiten georganiseerd.

Kunstenaars kunnen lid worden en mensen die niet actief beeldende kunst beoefenen, maar wel belangstelling hebben voor kunst en cultuur kunnen donateur worden. De laatsten mogen echter niet exposeren.

De vereniging bestaat uit ongeveer 135 leden en 135 donateurs.