Genieten van kunst…

Ereleden en Lid van verdienste

Ereleden

Enkele (bestuurs) leden hebben zich in het bijzonder ingezet voor de Waddinxveense Kunst Kring.
Als dank is aan hen het erelidmaatschap met de bijbehorende bronzen medaille toegekend.

Ereleden van de Waddinxveense Kunst Kring zijn:

     Lies van Straalen

     Rob Kempkes

 *                      Jaap de Jong (in herinnering)

    Jeanette van der Loo – Zwinkels

    Henk Smid

    Maja Röder

  •                      Magg Bosma  (in herinnering)

Lid van verdienste

Enkele (bestuurs) leden hebben zich jaren lang ingezet voor de Waddinxveense Kunst Kring.
Ook voor zij zijn extra bedankt middels een oorkonde voor hun jaren lange inzet.

Lid van verdienste zijn:

Thea Siemons voor haar jarenlange inzet voor de rubriek ‘exposities’ in de Nieuwsbrief.

Aart van Hees en Co Gerts voor hun jarenlange inzet bij de opbouw van de exposities.