Genieten van kunst…

Welkom

Dit is de website van een groep enthousiaste vrijetijd kunstenaars die als doel hebben om de beeldende kunst dichter bij de mensen te brengen.

 Kom, kijk, geniet en……  doe mee !

Schilderkunst, beeldhouwkunst, fotografie en edelsmeden

Het SK ArtLab van het Sleutelkwartier is nu ook te gebruiken door de WKK. Voor een periode van steeds vier weken kunnen twee kunstenaars hier exposeren.

Op dit moment exposeert er alleen Ingrid Bos-Sonnenberg 

SK ArtLab >>>                          Ingrid Bos-Sonnenberg >>>                 

Herstart na de zomer, sein op groen?

Naar het zich laat aanzien zijn wij in de loop van september wellicht verlost van de tot dan door de overheid en het RIVM, terecht opgelegde, corona-maatregelen. Het
inmiddels vlot lopend vaccinatiebeleid levert hier een belangrijke bijdrage aan. Voor het bestuur reden om herstart van alle activiteiten vanaf september a.s. voor te bereiden.

Het betreft de Fotoclubs, Schilder- en tekenochtenden in de Hoge Noot, Lezingen, Museumexcursie en de Waddinxveense Kunstroute 2021.

Let wel, er kan nog altijd iets gebeuren wat deze start in ‘ in de weg ‘ staat. Daarom onder voorbehoud. Noteer de datums, genoemd in NieuwsBrief Nr 291, in ieder geval alvast in uw agenda.

  Waddinxveense
  Kunst Route 2021

  Opkomend talent?

  Exposities

  Radio Interviews

  Virtuele tours 

Op 9 februari 1988 is de vereniging Waddinxveense Kunst Kring (WKK) opgericht.

Een open vereniging waarin zowel ontplooiing als ontmoeting centraal staan.

Om dit te bewerkstelligen worden een aantal activiteiten met een ondersteunende en specifieke inhoud georganiseerd.

  Schilderochtenden

  Fotoclub

  Exposities

  Art Buddies

  Nieuwsbrieven

  Lezingen

  Museumexcursies

  Paula Hupkens Fonds

Foto’s op deze website van exposities en gebeurtenissen zijn van Marlène van der Velde en van onze Fotoclub

Algemene informatie over de Waddinxveense Kunst Kring is hier onder te vinden

  Wat is en doet de WKK?

  Agenda

  Fotoalbums

  Kunst van Leden

Schilderlessen en Evenementen in Waddinxveen en regio  >>>