Genieten van kunst…

Welkom

Dit is de website van een groep enthousiaste vrijetijd kunstenaars die als doel hebben om de beeldende kunst dichter bij de mensen te brengen.

 Kom, kijk, geniet en……  doe mee !

Schilderkunst, beeldhouwkunst, fotografie en edelsmeden

Voor de herstart van de activiteiten binnen de WKK staan alle seinen niet meer op groen.  

Tijdens de persconferentie van vrijdag 26 november jl. zijn de maatregelen rondom het Corona-virus aanzienlijk aangescherpt.

Dit betekent dat de op 15 december a.s. geplande kerstlezing door Wendy Fossen helaas geen doorgang kan vinden.

Zo wordt ook nadrukkelijk geadviseerd om zoveel mogelijk thuis te blijven, zelftesten te doen alvorens bij anderen op bezoek te gaan en in het bijzonder heel voorzichtig te zijn bij contacten met mensen van 70 jaar en ouder. 
Dit is de reden om de komende schilderochtenden op 1 en 15 december niet door te laten gaan.

  Kerstlezing 15 december
  door Wendy Fossen
  gaat NIET door

In het SK ArtLab exposeert op dit moment Janny Buijs 

Info SK Artlab >>>

Janny Buijs >>>

  Foto Club Waddinxveen
  Beste foto’s in oktober

  NieuwsBrief  november

  Lezingencyclus 21/22

  Exposities

  Opkomend talent?

Op 9 februari 1988 is de vereniging Waddinxveense Kunst Kring (WKK) opgericht.

Een open vereniging waarin zowel ontplooiing als ontmoeting centraal staan.

Om dit te bewerkstelligen worden een aantal activiteiten met een ondersteunende en specifieke inhoud georganiseerd.

  Schilderochtenden

  Fotoclub

  Exposities

  Art Buddies

  Nieuwsbrieven

  Lezingen

  Museumexcursies

  Paula Hupkens Fonds

Foto’s op deze website van exposities en gebeurtenissen zijn van Marlène van der Velde en van onze Fotoclub

Algemene informatie over de Waddinxveense Kunst Kring is hier onder te vinden

  Wat is en doet de WKK?

  Agenda

  Fotoalbums

  Kunst van Leden