Genieten van kunst…

Welkom

Dit is de website van een groep enthousiaste vrijetijd kunstenaars die als doel hebben om de beeldende kunst dichter bij de mensen te brengen.

 Kom, kijk, geniet en……  doe mee !

Schilderkunst, beeldhouwkunst, fotografie en edelsmeden

Voor de herstart van de activiteiten binnen de WKK staan alle seinen voorlopig op ROOD i.v.m met winter lock down.

 

“De geplande kunstlezing “Opdat wij niet vergeten” op woensdag 19 januari a.s. door Henk Wassink kan geen doorgang vinden.

Helaas zijn de huidige maatregelen rondom het Corona-virus nog van dien aard, dat op voorhand besloten is deze lezing af te gelasten. De huidige lock down, de enorme stijging van het aantal besmettingen, maar zeker ook de absoluut noodzakelijke “veiligheid” voor onze bezoekers zijn voor het bestuur van de WKK hierbij leidend geweest.”

In het SK ArtLab exposeert op dit moment Bea van Kempen-Bianchi 

Info SK Artlab >>>

Bea van Kempen-Bianchi >>>

  Foto Club Waddinxveen
  Beste foto’s in december

  Aanmelding deelname expositie ‘donker en licht’

  Lezingencyclus 21/22

  Exposities

  Opkomend talent?

Op 9 februari 1988 is de vereniging Waddinxveense Kunst Kring (WKK) opgericht.

Een open vereniging waarin zowel ontplooiing als ontmoeting centraal staan.

Om dit te bewerkstelligen worden een aantal activiteiten met een ondersteunende en specifieke inhoud georganiseerd.

  Schilderochtenden

  Fotoclub

  Exposities

  Art Buddies

  Nieuwsbrieven

  Lezingen

  Museumexcursies

  Paula Hupkens Fonds

Foto’s op deze website van exposities en gebeurtenissen zijn van Marlène van der Velde en van onze Fotoclub

Algemene informatie over de Waddinxveense Kunst Kring is hier onder te vinden

  Wat is en doet de WKK?

  Agenda

  Fotoalbums

  Kunst van Leden