Genieten van kunst…

HOOP

Het bestuur wenst u een gezond en een creatief 2021 toe.

Het jaar 2021 wordt beslist het jaar van hoop.

Zoals deze narcis in de groenstroken van de Zuidplaslaan al voor het begin van de winter liet zien dat de lente er toch echt weer gaat komen, zo heeft het bestuur de komende expositie de naam Hoop meegegeven in het vertrouwen dat er beslist weer fysieke activiteiten gaan komen.

Hopen is niet hetzelfde als optimisme. Als men hoopt, dan laat men verlangen klinken en durft men te dromen over dingen waaraan men wil werken en deelnemen. Vanuit de hoop kijkt men verder en weidser zonder dat men direct weet of het handelen resultaat op gaat leveren. Hoop zet in beweging.

Zo worden er nu al diverse zaken door het bestuur in ogenschouw genomen om te kijken wat er wellicht al mogelijk is om haar doelstelling, het ontmoeten en het hierdoor inspireren van elkaar, weer op te pakken.

Leden en geïnteresseerden worden via deze website hiervan op de hoogte gehouden.

Welkom

Dit is de website van een groep enthousiaste vrijetijd kunstenaars die als doel hebben om de beeldende kunst dichter bij de mensen te brengen.

 Kom, kijk, geniet en……  doe mee !

Schilderkunst, beeldhouwkunst, fotografie en edelsmeden

Blue monday??  Nathalie Verkade liet zich juist inspireren !!
Hier word je toch blij van!    Kunst van de leden!

Tweede WKK online lezing

Gezien de vele positieve reacties en de niet verbeterde stand van zaken rondom het Coronavirus kan nu al geconstateerd worden, dat uitgezien wordt naar een nieuwe online lezing in januari 2021.

Op donderdag 21 januari 2021 verzorgt Wendy Fossen een tweede lezing. Het onderwerp is dit keer: De Schatkamer van de Hermitage. Ook nu wordt de lezing gegeven van 19.30 tot 21.30 uur.  

Voorjaarsexpositie ‘HOOP’

Zoals in de vorige nieuwsbrief is aangekondigd komt er, hoe dan ook, een voorjaarsexpositie met het toepasselijke thema ‘HOOP’. Aan de hand van de ontwikkelingen rond Corona wordt het weer een digitale – of als het even kan, een fysieke expositie in de Remonstrantse Kerk op 9, 10 en 11 april 2021. De definitieve beslissing hierover valt eind januari/ begin februari 2021.  

  Jong talent?

  Radio Interviews

  Kunst van Leden

  Exposities

  Nieuwsbrief  Nr. 287

  Gouweplein

  Virtuele tours 

Op 9 februari 1988 is de vereniging Waddinxveense Kunst Kring (WKK) opgericht.

Een open vereniging waarin zowel ontplooiing als ontmoeting centraal staan.

Om dit te bewerkstelligen worden een aantal activiteiten met een ondersteunende en specifieke inhoud georganiseerd.

  Schilderochtenden

  Fotoclub

  Exposities

  Art Buddies

  Nieuwsbrieven

  Lezingen

  Museumexcursies

  Paula Hupkens Fonds

Foto’s op deze website van exposities en gebeurtenissen zijn van Marlène van der Velde en van onze Fotoclub

Algemene informatie over de Waddinxveense Kunst Kring is hier onder te vinden

  Wat is en doet de WKK?

  Agenda

  Fotoalbums

  Kunst van Leden

Schilderlessen en Evenementen in Waddinxveen en regio  >>>