Genieten van kunst…

Privacyverklaring Waddinxveense Kunst Kring.

 

De Waddinxveense Kunst Kring (WKK), een vereniging welke is opgericht op 9 februari 1988 en is gevestigd te Waddinxveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens
Secretariaat WKK
Schielandweg 10
2742 MA  Waddinxveen

De heer G. Breteler is de Functionaris Gegevensbescherming van de Waddinxveense Kunst Kring

Persoonsgegevens die wij verwerken
De Waddinxveense Kunst Kring verwerkt uw persoonsgegevens doordat u lid of donateur bent van onze vereniging en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt via het inschrijfformulier.

Hieronder staat een overzicht van de persoonsgegevens die de WKK verwerkt:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens over jouw activiteiten in onze vereniging
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt voor informatie op deze website
– Privé informatie die u actief verstrekt voor het laten aanmaken van de aan u gerelateerde pagina op deze website. 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft een informatief karakter en heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers. De informatie verstrekking wordt door u geïnitieerd via een contactformulier of inschrijfformulieren. Na verzending van een formulier vanuit deze website worden deze gegevens direct van deze website verwijderd en worden op een andere locatie door ons verwerkt.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De Waddinxveense Kunst Kring verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw contributie
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en activiteiten

Geautomatiseerde besluitvorming
De Waddinxveense Kunst Kring neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de Waddinxveense Kunst Kring) tussen zit. De Waddinxveense Kunst Kring gebruikt de volgende computerprogramma’s:
– Microsoft Office programma’s voor ledenadministratie- en financieel beheer

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

De Waddinxveense Kunst Kring bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Waddinxveense Kunst Kring verstrekt of verkoopt uw gegevens niet aan derden. Daartoe is er geen enkele noodzaak voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of te moeten voldoen aan een wettelijke verplichtingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken
De Waddinxveense Kunst Kring maak geen gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. De Waddinxveense Kunst Kring heeft geen cookies of vergelijkbare technieken nodig voor het beheren van haar website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door onze vereniging. Als u dat doet betekent dat automatisch de beëindiging van uw lidmaatschap.

Ook heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking op deze website in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking op deze wijze van uw persoonsgegevens.

De informatie welke staat op uw persoonsgebonden pagina bij Kunst van Leden op deze website valt onder uw verantwoordelijkheid.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar, dan kunt u een gespecificeerd verzoek sturen naar
info@waddinxveensekunstkring.nl of per brief aan het adres van onze vereniging. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. De WKK zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen twee weken, op uw verzoek reageren.

De Waddinxveense Kunst Kring wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De Waddinxveense Kunst Kring neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming via g.breteler@planet.nl of schrijf een brief naar Essengaarde 7, 2742 TV Waddinxveen.