Paula Hupkens Fonds

Het doel van het Paula Hupkens Fonds, welke is opgericht als een ode aan Paula Hupkens, is minder draagkrachtige leden in de gelegenheid te stellen hun kunstzinnige uitingen te verrichten of te blijven verrichten.

Het Paula Hupkens Fonds wordt gevoed door financiële bijdragen en bijdragen in natura zoals doeken, papier, kwasten, verf en dergelijken.

Minder draagkrachtige leden kunnen zichzelf kenbaar maken bij het bestuur van het Paula Hupkens Fonds door een formulier aan te vragen bij de penningmeester Gert Breteler, via het e-mailadres: g.breteler@planet.nl.

Gedane ondersteuning (in natura of geld) hoeven niet te worden terug geschonken of terugbetaald.

Het Paula Hupkens Fonds is een gescheiden onderdeel van de Waddinxveense Kunst Kring met eigen financiële middelen en financieel beheer en beleid.

Het beleid en beheer van dit fonds is vastgelegd in het PAULA HUPKENS FONDS REGLEMENT