Genieten van kunst…

Foto Club Waddinxveen

De Waddinxveense Kunst Kring heeft medio 2017 een fotoclub voor haar leden en donateurs opgericht.

De fotoclub gaat regelmatig samen om pad om te fotograferen. Er wordt naar eigen keuze gefotografeerd met elke beschikbare camera. In een volgende bijeenkomst  worden de resultaten van de foto-excursie besproken. 

Doelstelling van de Foto Club Waddinxveen is een gezelligheidsclub met als doel “eerst kijken en kiezen en dan vervolgens luisteren en leren.”

Algemeen, locatie en aanvangstijdstip

Per afgelopen september hebben we de Foto Club Waddinxveen (FCW) weer opgestart en zijn we inmiddels met 10 man m/v sterk. Besloten is om de FCW sessies op de dinsdagmorgen te houden,  De 1ste dinsdag van de maand is de bespreking en de 3de dinsdag van de maand is de excursie. De besprekingen van de foto’s  zijn in ons home aan de Noordkade 64 – Gebouw D.

Alle foto’s worden hierbij doorgenomen en in gezamenlijk overleg wordt tevens besloten welke foto’s op de website van de WKK worden geplaatst.

Voor 2022 is het schema als volgt:
excursie: 18 januari, 15 februari, 15 maart, 5 april en 3 mei 2022;
bespreking: 1 februari, 1 maart, 19 april en 17 mei 2022.

2022 FCW organisatie en spelregels.

Op de dag van de excursie ontmoeten de vroege/late groepen elkaar op de afgesproken locatie voor koffie/lunch.

Op de dag van de bespreking ontmoeten wij elkaar in het NKF gebouw D om 10.00 uur. Graag de foto’s vooraf (max 4 stuks met een aantal foto’s als reserve) naar Paul Mulder e-mailen in JPG of PDF format, zodat hij de bijeenkomst kan voorbereiden.

Paul Mulder en Theo v.d. Velde hebben de leiding wat de organisatie betreft. Het uitgangspunt is, dat een ieder deskundig is en wil leren van anderen.

Om het een beetje vlot te houden is de gedachte dat men 5 minuten de tijd heeft om circa 5 foto’s te presenteren en in die presentatie motiveert waarom deze foto’s gekozen zijn. Stel daarbij nog 5 minuten input van de aanwezigen dan kan een bespreking binnen 2 uur afgerond zijn.

Om te laten zien wat ons inspireert, hebben wij uit de resultaten een soort Foto Club Waddinxveen WKK expositie samengesteld. Klik hier voor deze maandelijkse FCW expositie

 

Hiernaast wordt er ook getracht om naast bovenstaande fotoclub, te starten met een ‘multidisciplinaire club’, waarbij uit verschillende kunstdisciplines gewerkt wordt om vanuit verschillende onderwerpen elkaar te stimuleren.

Geïnteresseerden kunnen een bericht sturen naar info@waddinxveensekunstkring.nl.