Genieten van kunst…

Fotoclub

De Waddinxveense Kunst Kring heeft medio 2017 een fotoclub voor haar leden en donateurs opgericht.

We gaan regelmatig samen om pad om te fotograferen. Er wordt naar eigen keuze gefotografeerd met mobiele telefoon, compact- of systeemcamera of met spiegelreflex. In een volgende bijeenkomst bespreken we de resultaten van de foto-excursie. In de regel gaat het om digitale beelden, die op een scherm worden geprojecteerd. Maar men mag er ook voor kiezen om afdrukken mee te nemen. We bespreken het gekozen standpunt, de zeggingskracht, de compositie en de techniek van de gemaakte foto’s. Hierbij komen het gebruik van camera-instellingen, fotobewerking en dergelijke aan de orde, maar zonder te vervallen in een ‘fotocameracursus’ (we zijn immers een fotoCLUB).

Een goede en positieve feedback kan een stimulans zijn om met afdrukken van foto’s deel te nemen aan de exposities die de Waddinxveense Kunst Kring regelmatig organiseert. Het is leuk om waar jij trots op bent op die manier met anderen te kunnen delen.

De fotoclub heeft per jaar veertien bijeenkomsten op dinsdagmiddagen voor afwisselend een foto-excursie en het bespreken van de resultaten. De excursiedoelen worden in overleg bepaald. Het bespreken gebeurt in het onderkomen van de Waddinxveense Kunst Kring aan de Noordkade.  In onderling overleg gaan we flexibel met data en tijden om. Globaal 8 maal voor de zomer en 6 maal erna. De ene middag wordt gebruikt voor een foto-excursie, in daaropvolgende middagen (meestal twee) worden de resultaten besproken. Hierbij ligt de nadruk op de inhoud van de foto (compositie; zeggingskracht; e.d.) en is de techniek ondersteunend. De positieve feedback die hiervan uitgaat, blijkt een stimulans te zijn om aan de exposities van de WKK deel te nemen.
Om de inbreng van de deelnemers goed aan bod te kunnen laten komen is de omvang van de fotoclub gelimiteerd.

De eerste fotoclub die in 2017 werd opgericht heeft onder leiding van Rein de Lange de grens van het maximale ledental bereikt. Echter binnen de WKK neemt de animo voor fotografie snel toe en daarom is er een tweede fotoclub opgericht. De startbijeenkomst voor deze tweede fotoclub heeft op 2 december 2019 plaatsgevonden. De tweede fotoclub wordt geleid door Paul Mulder en zal dezelfde formule hanteren als de eerste fotoclub. Voor deze fotoclub zijn voor 2020 vijf (5) sessies, bestaande uit een excursie en twee besprekingen, gepland. In beide fotoclubs is nog een plaats vrij. U kunt dus kiezen bij welke fotoclub u het liefs zou deelnemen. 

Programma datums zijn:
* Voor de eerste fotoclub: 14 januari (excursie), 28 januari (bespreken), 11 februari (bespreken), 25 februari (excursie), 10 maart (bespreken), 24 maart (bespreken), 7 april (excursie), 21 april (bespreken) en 19 mei (bespreken).
* Voor de tweede fotoclub: 13 januari (excursie), 27 januari (bespreken), 3 februari (bespreken), 17 februari (excursie), 2 maart (bespreken), 9 maart (bespreken), 23 maart (excursie), 6 april (bespreken) en 20 april (bespreken).
12 oktober (excursie), 19 oktober (bespreken), 2 november (bespreken), 16 november (excursie), 30  november (bespreken), 7 december (bespreken).

Deelname voor een half jaar kost € 35. Alleen leden of donateurs van de WKK kunnen lid worden van de fotoclubs.

Geïnteresseerden kunnen een bericht sturen naar info@waddinxveensekunstkring.nl.

Contactpersoon voor de eerste fotoclub is Rein de Lange (reindelange@gmail.com).

Contactpersoon voor de tweede fotoclub is Paul Mulder (paulmulder@casema.nl)