Genieten van kunst…

Fotoclub

De Waddinxveense Kunst Kring heeft medio 2017 een fotoclub voor haar leden en donateurs opgericht.

De fotoclub gaat regelmatig samen om pad om te fotograferen. Er wordt naar eigen keuze gefotografeerd met mobiele telefoon, compact- of systeemcamera of met spiegelreflex. In een volgende bijeenkomst worden de resultaten van de foto-excursie besproken. 

Algemeen, locatie en aanvangstijdstip

In ons home op de Noordkade worden de foto’s besproken. Het gaat in de regel gaat het om digitale beelden, die op een scherm worden geprojecteerd. Maar men mag er ook voor kiezen om afdrukken mee te nemen. Het gekozen standpunt, de zeggingskracht, de compositie en de techniek van de gemaakte foto’s worden dan besproken. Hierbij komen het gebruik van camera-instellingen, fotobewerking en dergelijke aan de orde, maar zonder te vervallen in een ‘fotocameracursus’ (het is immers een fotoCLUB).

Een goede en positieve feedback kan een stimulans zijn om met afdrukken van foto’s deel te nemen aan de exposities die de Waddinxveense Kunst Kring regelmatig organiseert. Het is leuk om waar jij trots op bent op die manier met anderen te kunnen delen.

De fotoclub heeft per jaar veertien bijeenkomsten op dinsdagmiddagen voor afwisselend een foto-excursie en het bespreken van de resultaten. De excursiedoelen worden in overleg bepaald. Het bespreken gebeurt in het onderkomen van de Waddinxveense Kunst Kring aan de Noordkade.  In onderling overleg gaan we flexibel met data en tijden om. Globaal 8 maal voor de zomer en 6 maal erna. De ene middag wordt gebruikt voor een foto-excursie, in daaropvolgende middagen (meestal twee) worden de resultaten besproken. Hierbij ligt de nadruk op de inhoud van de foto (compositie; zeggingskracht; e.d.) en is de techniek ondersteunend. De positieve feedback die hiervan uitgaat, blijkt een stimulans te zijn om aan de exposities van de WKK deel te nemen.
Om de inbreng van de deelnemers goed aan bod te kunnen laten komen is de omvang van de fotoclub gelimiteerd.

Alleen leden of donateurs van de WKK kunnen lid worden van de fotoclubs.

Inmiddels zijn er twee fotoclubs die voorzien in een grote behoefte bij de leden van de WKK. Bij beide clubs ligt het accent op het kennis[1]maken met de fotografie. Meer en minder ervaren fotografen dragen kennis over en gaan gezamenlijk op pad om hierna de resultaten te bespreken. Inmiddels is de coördinator van fotoclub 1 gestopt met deze activiteit. In overleg met het bestuur is aan de coördinator van fotoclub 2 gevraagd te inventariseren onder de deelnemers van beide fotoclubs of beide clubs gezamenlijk zouden kunnen optrekken.
Er wordt gestreefd naar een herstart in september a.s.

Hiernaast wordt er ook getracht om naast bovenstaande fotoclub, te starten met een ‘multidisciplinaire club’, waarbij uit verschillende kunstdisciplines gewerkt wordt om vanuit verschillende onderwerpen elkaar te stimuleren.

Geïnteresseerden kunnen een bericht sturen naar info@waddinxveensekunstkring.nl.