Genieten van kunst…

Fotoclub

De Waddinxveense Kunst Kring heeft medio 2017 een fotoclub voor haar leden opgericht.

We gaan regelmatig samen om pad om te fotograferen. Er wordt naar eigen keuze gefotografeerd met mobiele telefoon, compact- of systeemcamera of met spiegelreflex. In een volgende bijeenkomst bespreken we de resultaten van de foto-excursie. In de regel gaat het om digitale beelden, die op een scherm worden geprojecteerd. Maar men mag er ook voor kiezen om afdrukken mee te nemen. We bespreken het gekozen standpunt, de zeggingskracht, de compositie en de techniek van de gemaakte foto’s. Hierbij komen het gebruik van camera-instellingen, fotobewerking en dergelijke aan de orde, maar zonder te vervallen in een ‘fotocameracursus’ (we zijn immers een fotoCLUB).

Een goede en positieve feedback kan een stimulans zijn om met afdrukken van foto’s deel te nemen aan de exposities die de Waddinxveense Kunst Kring regelmatig organiseert. Het is leuk om waar jij trots op bent op die manier met anderen te kunnen delen.

De fotoclub heeft per jaar veertien bijenkomsten op dinsdagmiddagen voor afwisselend een foto-excursie en het bespreken van de resultaten. De excursiedoelen worden in overleg bepaald. Het bespreken gebeurt in het onderkomen van de Waddinxveense Kunst Kring aan de Noordkade.  In onderling overleg gaan we flexibel met data en tijden om. Voor de tweede helft van 2019 zijn de data 24 september, 8 en 22 oktober, 5 en 19 november en 3 december.

Om de inbreng van de deelnemers goed aan bod te kunnen laten komen is de omvang van de fotoclub gelimiteerd.

Echter binnen de WKK neemt de animo voor fotografie toe. De fotoclub die in 2017 werd opgericht heeft de grens van het maximale ledental bereikt. Hierom overweegt het bestuur een tweede club op te richten. De nieuwe club zal dezelfde formule hanteren als de eerste. De hoofdopzet is de volgende: Per jaar zijn er 14 bijeenkomsten op nog te bepalen middagen. Globaal 8 maal voor de zomer en 6 maal erna. De ene middag wordt gebruikt voor een foto-excursie, in daaropvolgende middagen (meestal twee) worden de resultaten besproken. Hierbij ligt de nadruk op de inhoud van de foto (compositie; zeggingskracht; e.d.) en is de techniek ondersteunend. De positieve feedback die hiervan uitgaat, blijkt een stimulans te zijn om aan de exposities van de WKK deel te nemen.

Deelname voor een half jaar kost € 35. Alleen leden of donateurs van de WKK kunnen lid worden van de nieuwe fotoclub.

Geïnteresseerden kunnen een bericht sturen naar info@waddinxveensekunstkring.nl.

Bij voldoende aanmelding wordt een bijeenkomst belegd met alle geïnteresseerden om de tweede fotoclub daadwerkelijk te starten.

Contactpersoon voor de huidige fotoclub is Rein de Lange (reindelange@gmail.com).