Genieten van kunst…

Fotoclub

De Waddinxveense Kunst Kring heeft medio 2017 een fotoclub voor haar leden opgericht.

We gaan regelmatig samen om pad om te fotograferen. Er wordt naar eigen keuze gefotografeerd met mobiele telefoon, compact- of systeemcamera of met spiegelreflex. In een volgende bijeenkomst bespreken we de resultaten van de foto-excursie. In de regel gaat het om digitale beelden, die op een scherm worden geprojecteerd. Maar men mag er ook voor kiezen om afdrukken mee te nemen. We bespreken het gekozen standpunt, de zeggingskracht, de compositie en de techniek van de gemaakte foto’s. Hierbij komen het gebruik van camera-instellingen, fotobewerking en dergelijke aan de orde, maar zonder te vervallen in een ‘fotocameracursus’ (we zijn immers een fotoCLUB).

Een goede en positieve feedback kan een stimulans zijn om met afdrukken van foto’s deel te nemen aan de exposities die de Waddinxveense Kunst Kring regelmatig organiseert. Het is leuk om waar jij trots op bent op die manier met anderen te kunnen delen.

De fotoclub heeft per jaar veertien bijenkomsten op dinsdagmiddagen voor afwisselend een foto-excursie en het bespreken van de resultaten. De excursiedoelen worden in overleg bepaald. Het bespreken gebeurt in het onderkomen van de Waddinxveense Kunst Kring aan de Noordkade.  In onderling overleg gaan we flexibel met data en tijden om. Voor de tweede helft van 2019 zijn de data 24 september, 8 en 22 oktober, 5 en 19 november en 3 december.

Deelname voor een half jaar kost € 35. Alleen leden of donateurs van de Waddinxveense Kunst Kring kunnen lid worden van de fotoclub.

Om de inbreng van de deelnemers goed aan bod te kunnen laten komen is de omvang van de fotoclub gelimiteerd. Met de huidige tien deelnemers is nu de limiet bereikt. Bij voldoende belangstelling overweegt het bestuur van de Kunst Kring een tweede fotoclub op te richten. Informatie daarover zal op de website van de Kunst Kring worden geplaatst.

Contactpersoon voor de huidige fotoclub is Rein de Lange (reindelange@gmail.com).