Genieten van kunst…

Foto Club Waddinxveen

De Waddinxveense Kunst Kring heeft medio 2017 een fotoclub voor haar leden en donateurs opgericht.

De fotoclub gaat regelmatig samen om pad om te fotograferen. Er wordt naar eigen keuze gefotografeerd met mobiele telefoon, compact- of systeemcamera of met spiegelreflex. In een volgende bijeenkomst in ons home aan de Noordkade worden de resultaten van de foto-excursie besproken. 

Algemeen, locatie en aanvangstijdstip

Per afgelopen september hebben we de Foto Club Waddinxveen (FCW) weer opgestart en zijn we inmiddels met 10 man m/v sterk. Besloten is om de FCW sessies op de dinsdagmorgen te houden, 2x per maand van 09.30 tot 12.00: de 1ste dinsdag van de maand op excursie en de 3de dinsdag van de maand de bespreking van de foto’s in ons home aan de Noordkade 64 – Gebouw D.

Ook de activiteiten van de fotoclub voor het  voorjaar 2022 zijn ingepland. Afhankelijk van de situatie wordt er “op pad/excursie” gegaan om gezamenlijk te fotograferen.
Na deze excursie worden alle gemaakte beste foto’s besproken, hetzij fysiek in het voormalige NKF-gebouw, hetzij via een Zoom-sessie. Dit afhankelijk van de geldende situatie.
Alle foto’s worden hierbij doorgenomen en in gezamenlijk overleg wordt tevens besloten welke foto’s op de website van de WKK worden geplaatst.

Het vastgestelde schema luidt voorlopig als volgt:
excursie: 18 januari, 1 februari, 1 maart, 5 april en 3 mei 2022;
bespreking: 15 februari, 15 maart, 19 april en 17 mei 2022.

De foto’s die we maken tijdens de excursie worden genomen naar aanleiding van een opdracht, dat kan van alles zijn als we het met elkaar maar eens zijn over de opdracht. Tijdens de bespreking presenteert een ieder zijn “beste” 4 foto’s en wellicht nog een paar als de tijd het toelaat. Om het een beetje vlot te houden is de gedachte dat je 10 minuten de tijd hebt om je 4 foto’s te presenteren en dat je in je presentatie motiveert waarom je deze foto’s genomen en gekozen hebt. Van de anderen krijg je natuurlijk vragen / opmerkingen / adviezen.

Het uitgangspunt is dat een ieder deskundig is en wil leren van de anderen. En je leert om heel goed te kijken en te beseffen. Op die manier doe je een hoop inspiratie op, wellicht in de trend van “zo kan het ook”. Het gaat om de foto’s en in mindere mate om de techniek en bewerking.

Het idee is om de excursies voorlopig in de buitenlucht te houden; de binnen locaties zijn op dit moment nog beperkt toegankelijk. Kan ook zijn we per gelegenheid een deskundige uitnodigen die ons kan vertellen over techniek en bewerking of bijvoorbeeld ook hoe een jury foto’s beoordeelt. De doelstelling is ook om deel te nemen aan exposities.

Al met al zijn we leuk bezig met kijken en vast te leggen wat we zien in de wetenschap dat een ieder het anders ziet dan dat jij het ziet! De foto’s maken we spiegelreflex camera’s, compacte toestellen, smartphones en misschien wel drones. Als ze maar in JGP op een USB’tje aanlevert worden om te presenteren.

Om te laten zien wat ons inspireert, hebben wij uit de resultaten een soort Foto Club Waddinxveen WKK expositie samengesteld. Klik hier voor deze maandelijkse FCW expositie

 

Hiernaast wordt er ook getracht om naast bovenstaande fotoclub, te starten met een ‘multidisciplinaire club’, waarbij uit verschillende kunstdisciplines gewerkt wordt om vanuit verschillende onderwerpen elkaar te stimuleren.

Geïnteresseerden kunnen een bericht sturen naar info@waddinxveensekunstkring.nl.