Genieten van kunst…

FCW: Foto Club Waddinxveen.

De Waddinxveense Kunst Kring heeft medio 2017 een fotoclub voor haar leden en donateurs opgericht.

De fotoclub gaat eens per maand samen op excursie om te fotograferen. Vooraf wordt overlegd waar we naar toe gaan en wat het thema is. Er wordt naar eigen keuze gefotografeerd met elke beschikbare camera. In een volgende bijeenkomst  worden de resultaten van de excursie door een ieder gepresenteerd en gezamenlijk besproken.  Leuk om van elkaar te leren!

Doelstelling van de Foto Club Waddinxveen is een gezelligheidsclub met als doel: Tijdens de excursie  “kijken en kiezen” en tijdens de bespreking “luisteren en leren.”

FCW algemeen, locatie en aanvangstijdstip.

 

De Foto Club Waddinxveen (FCW) is circa 10 man m/v sterk. De FCW-sessies (2x per jaar: voorjaar/najaar) houden wij op de woensdagen: iedere 2de woensdag de excursie en iedere 4de woensdag van de maand de bespreking. De besprekingen van de foto’s doen wij in “Wereldwijd”, de vroegere Kohnstamm mavo, Mauritslaan 55.
Eenieder presenteert en motiveert zijn foto’s. Gezamenlijk worden ieders foto’s besproken en wordt in overleg besloten welke foto’s op de website van de WKK-site geplaatst worden. Ook wordt besloten waar we volgende keer naar toe gaan en wat het thema is.
Om te laten zien wat ons inspireert plaatst FCW iedere maand een foto serie genomen tijdens de voorafgaande excursie: zie onderstaand. Ook heeft FCW een selectie gemaakt voor de uitgave van het Waddinxveen Magazine.

Klik hier om naar de home pagina te gaan en daar onze maandelijkse FCW-expositie aan te klikken.

Klik hier om te zien wat ons inspireert is hier de link naar de selectie die FCW heeft gemaakt voor de uitgave van het Waddinxveen Magazine.

Klik hier voor nuttige informatie over fotografie en het gratis te downloaden fotobewerkings-programma “Faststone” dat wij ook gebruiken bij het bespreken van de door ons gemaakte foto’s. Ook uitleg over RAW vs JPEG, pro’s en con’s, bewerking en toelichting van RAW.

Voor het voorjaar van 2024 is het schema als volgt:
Excursie: 10 jan, 14 feb, 13 mrt, 10 apr, 8 mei.
Bespreking: 24 jan, 28 feb, 27 mrt, 24 apr, 22 mei.

Voor het najaar van 2024 is het schema alsvolgt:
Excursie: 11-09, 09-10, 06-11, 04-12.
Bespreking: 25-09, 23-10, 20-11, 18-12.

FCW organisatie en spelregels:

 

 

 

Op de dag van de excursie ontmoeten wij elkaar op de afgesproken tijd en locatie en starten vanaf daar met elkaar of in groepjes. We ontmoeten elkaar weer voor koffie/lunch.

Op de dag van de bespreking ontmoeten wij elkaar om 10.00 uur in gebouw “Wereldwijd”, de vroegere Kohnstamm mavo, Mauritslaan 55. De foto’s vooraf (circa 5 stuks met een aantal foto’s als reserve) naar Paul Mulder e-mailen in JPG-format max 1Mb om de bijeenkomst voor te bereiden.

Paul Mulder en Theo v.d. Velde hebben de leiding wat de organisatie betreft. Het uitgangspunt is dat eenieder deskundig is en wil leren van anderen.
Om het een beetje vlot te houden is de gedachte dat men 5 minuten de tijd heeft om ongeveer 5 foto’s te presenteren en in die presentatie motiveert waarom deze foto’s gekozen zijn. Tel daarbij nog 5 minuten input van de aanwezigen dan kan een bespreking binnen 2 uur afgerond zijn.

Goed ter been zijn is wel nuttig evenals het in bezit zijn van een OV kaart en een Museum Jaarkaart. De bijdrage aan WKK bedragen €20 (2023) per sessie (per voorjaar en najaar sessie).