Genieten van kunst…

Exposities

De Waddinxveense Kunst Kring exposeert een aantal maal per jaar op verschillend locaties in Waddinxveen. U bent van harte welkom om van het tentoongestelde werk te komen genieten. 

Deze georganiseerde exposities vinden plaats in de vitrines van Cultuurhuys De Kroon en in de Remonstrantse kerk. Daarbij worden zowel schilderijen als foto’s, beeldhouwwerken en keramiek tentoongesteld.

De exposities in de Remonstrantse kerk zijn in het voor- en najaar en beelden een thema uit. De toegang is gratis.

Tevens worden er door leden doorlopend  exposities gehouden in expositie ruimten op diverse locaties in Waddinxveen.

De coördinatie van deze exposities wordt verzorgd door Nelly Geluk, bereikbaar onder:  0182 616 284 of nellygeluk@ziggo.nl .

Bij toerbeurt exposeerden de Waddinxveense basisscholen tijdens onze lente-expositie. De leerlingen werkten dan ook aan de hand van een afgesproken thema. Als afsluiting werden drie werkstukken  bekroond met een prijs. 

Om het jaar wordt de Open Atelier Route georganiseerd, waarbij kunstenaars gedurende twee dagen hun werk kunnen exposeren in Waddinxveen. Dat kan bij de kunstenaar in huis zijn of in een gezamenlijke ruimte op diverse locaties in Waddinxveen. De organisatie van de OAR is in handen van Jelle Verwerda.