Genieten van kunst…

De stichting ‘Vier het Leven‘ wil iedereen vanaf 65 jaar de kans bieden om deel te nemen aan sociaal-culturele activiteten.

De stichting selecteert verschillende culturele activiteiten die binnen haar doelstellingen passen.

Ook de lezingen van de Waddinxveense Kunstkring passen in deze doelstellingen. Degenen die vervoer wensen voor onze lezingen kunnen tegen een kleine vergoeding hiervan gebruikmaken via de website van de stichting: www.4hetleven.nl.

 

De Stichting ‘Vier het Leven’

In de afgelopen algemene ledenvergadering werd onder andere het idee geopperd om het voor leden en donateurs, die ’s-avonds niet meer alleen de deur durven uit gaan of slecht ter been zijn, ook mogelijk te maken onze lezingen te bezoeken. Het bestuur heeft deze oproep “zeer ter harte” genomen is op zoek gegaan naar mogelijkheden.

Graag willen wij u dan ook wijzen op de mogelijkheden die de Stichting Vier het Leven hiervoor biedt.

De Stichting Vier het Leven wil “iedereen vanaf 65 jaar” de kans bieden om deel te nemen aan sociaal-culturele activiteiten. Daardoor blijven zij betrokken bij de samenleving en voelen zich minder eenzaam.

Door de stichting worden verschillende genres culturele activiteiten geselecteerd die binnen haar doelstelling passen. In overleg met deze stichting gaan ook onze lezingen binnenkort hieronder vallen. Alle geselecteerde activiteiten zijn overigens terug te vinden op de website van de stichting: www.4hetleven.nl.

Wilt u één van deze activiteiten bezoeken, dan zorgt de stichting voor vervoer hier naar toe Aan het vervoer zijn wel minimale kosten verbonden. Voor onze lezingen € 18, inclusief entreegeld van € 10. Het entreegeld zal aan onze leden of donateurs worden terugbetaald door de WKK. Hiernaast zullen belangstellenden zich “gratis” en zonder “verdere verplichtingen” moeten aanmelden bij de stichting. Door deze aanmelding wordt u in het bezit gesteld van het programmaboekje en de nieuwsbrieven van de stichting.

 Tot slot, mocht u geïnteresseerd zijn om onze lezingen, maar ook de andere geselecteerde culturele activiteiten in onze regio, via ondersteuning van de “Stichting Vier het Leven” te willen bezoeken, raadpleeg dan hun website www.4hetleven.nl.