Genieten van kunst…

Lezingen

Algemeen, locatie en aanvangstijdstip

Voor de lezingen nodigt de Waddinxveense Kunst Kring gastsprekers uit, dit zijn meestal kunsthistorici. De lezingen kunnen een voorbereiding zijn voor een actuele tentoonstelling of museum bezoek, maar kunnen ook een bepaalde kunststroming of een belangrijke kunstenaar tot onderwerp hebben. In totaal worden er 6 lezingen per jaar gehouden. De lezing in maart wordt gecombineerd met de jaarvergadering.

Door de coronamaatregelen vinden geen fysieke lezingen plaats. Het bestuur heeft geprobeerd om, binnen de huidige regels, naar een grotere ruimte te zoeken. Helaas heeft dit niet tot bevredigende resultaten geleid.

Er werden  ‘on-line’ lezingen op 9 november en 21 januari j.l. georganiseerd. Onze leden en donateurs konden inloggen en vervolgens de lezing online volgen. De derde ‘on-line’ lezing is donderdag 26 maart 2021

Derde WKK ‘online’ lezing op donderdag 26 maart 2021

     Zet donderdag 25 maart in uw agenda, die avond verzorgt Wendy Fossen voor ons de derde online lezing. Het bestuur is blij u dit te kunnen melden. De lezing start zoals gebruikelijk om 19:30 uur en eindigt om 21.30 uur. Uiteraad met een kleine pauze tussendoor.

Het onderwerp van deze derde lezing is: “Vervlogen – geuren in kleuren”. Van 11 februari t/m 6 juni 2021 is, uiteraard afhankelijk van de dan geldende maatregelen, een tentoonstelling gepland in het Mauritshuis. Geurende bloemen en parfums, stinkende grachten en onwelriekende lichaamsgeurtjes, geur en gezondheid, nieuwe geuren uit de verre wereld (specerijen, tabak, koffie en thee), de verdwenen geuren van bleekvelden, oude ambachten en meer. Valt het leven van de zeventiende eeuw in geuren te vangen? Hoe werd de geur (en de reuk) uitgebeeld? Welke betekenis hechtte men aan geur? En welke aromatische gevoelswaardes hebben kunstwerken? Het Mauritshuis gaat in deze tentoonstelling op geur-historisch onderzoek uit en Wendy neemt u hierin mee. Bij de kunst worden diverse historische geuren gebrouwen om de schilderijen in de tentoonstelling tot leven te wekken. Kortom het beloofd weer een bijzondere en unieke avond te worden.
Aanmelden
Bent u geïnteresseerd om deze, alleen voor onze leden en donateurs, schitterende lezing te volgen dan wordt u nogmaals vriendelijk verzocht tot uiterlijk zondag 21 maart a.s. een e-mail te sturen naar het voor ons bekende adres: info@waddinxveensekunstkring.nl.

Eerste WKK ‘online’ lezing groot succes

Door de Corona-maatregelen heeft de Waddinxveense Kunst Kring (WKK) voor het eerst in haar ruim 30-jarig bestaan een gratis online lezing georganiseerd voor leden en donateurs. De op 9 november jl. door kunsthistorica Drs. Wendy Fossen gegeven lezing over de ‘Nederlandse Art Nouveau’ werd door iedereen zeer gewaardeerd
(meer informatie over door haar verzorgde overige lezingen op casadellarte.nl, of de link op onze eigen website onder de tab ‘virtuele tours’).

De lezing werd door zeer veel leden en donateurs van onze WKK gevolgd. In haar inspirerende verhaal ging Wendy in op deze rond het eind van de 19e eeuw ontstane nieuwe kunststijl. Zo vertelde zij dat rond de eeuwwisseling de Art Nouveau (in het Duits Jugendstil genoemd) voor een groot deel de architectuur en vormgeving in verschillende West-Europese landen bepaalde.
Belgische architecten zoals Victor Horta en Henry van de Velde ontwierpen verschillende bouwwerken. De Nederlandse kunstenaar Jan Toorop en de Fransman Henri de Toulouse-Lautrec gebruikten de vloeiende vormen vaak in hun tekeningen en grafiek.
Ook de naaldkunst werd beïnvloed door de Art Nouveau, die met name tot uitdrukking kwam binnen de damesmode. Op zich was dat niet vreemd aangezien vrouwelijkheid een belangrijk thema was binnen de
stroming. Hierop ging Wendy ook in. Echter als “makers” kregen de vrouwen aanvankelijk nog maar weinig kansen binnen deze nieuwe kunststijl.

Tweede WKK ‘online’ lezing ook goed ‘bezocht’

Op donderdag 21 januari verzorgde Wendy Fossen een tweede lezing.
Het onderwerp was dit keer: De Schatkamer van de Hermitage.

Deze lezing was tot stand gekomen naar aanleiding van de jubileumtentoonstelling die de Hermitage Amsterdam in 2019 organiseerde ter gelegenheid van hun tienjarig bestaan.
In de Amsterdamse vestiging werden kunstwerken uit het winterpaleis van de Tsaristische familie getoond. In de loop der eeuwen hebben zij een bijzonder gevarieerde collectie opgebouwd van meer dan 3 miljoen objecten. De lezing liet een doorsnede zien van die gevarieerde collectie, waardoor er een schitterende reis
door de kunstgeschiedenis gemaakt werd. Deze begon bij de Venus van Kostjonki, het oudste stuk in de collectie en eindigde met de 20ste eeuwse kunst.