Genieten van kunst…

Lezingen

Voor de lezingen nodigt de Waddinxveense Kunst Kring gastsprekers uit, dit zijn meestal kunsthistorici. De lezingen kunnen een voorbereiding zijn voor een actuele tentoonstelling of museum bezoek, maar kunnen ook een bepaalde kunststroming of een belangrijke kunstenaar tot onderwerp hebben. In totaal worden er 6 lezingen per jaar gehouden.

De lezingen zijn voor de leden en donateurs van de Waddinxveense Kunst Kring gratis te bezoeken. Overige belangstellenden betalen €10,- per lezing

Algemeen, locatie en aanvangstijdstip

Oktober a.s. gaat de nieuwe lezingencyclus bij de Waddinxveense Kunst Kring (WKK) van start. Voor de periode 2021/2022 hebben wij, in overleg met de inleiders, weer zes zeer interessante en uiteenlopende lezingen voor u samen weten te stellen. Graag geeft het bestuur hieronder een beknopt overzicht van deze lezingen weer, die allen gehouden zullen worden in de Immanuëlkerk aan de Beatrixlaan te Waddinxveen 

Het aanvangstijdstip van de lezingen, waarvoor u van harte wordt uitgenodigd, is exact om 19.30 uur en zullen, inclusief een korte pauze, duren tot ca. 21.30 uur. Met name in verband coronatoegangpas controle en de intekenlijsten wordt u verzocht tijdig voor de aanvang van de lezing aanwezig te zijn.

Lezingencyclus 2021/2022

     

Lezing Tromp-l’oeil, op woensdag 13 oktober door Patricia Huisman druk bezocht.

De lezingencyclus 2021/2022 werd op 13 oktober jl. gestart met een presentatie door Patricia Huisman. Ca. 70 blije bezoekers (iedereen vond het weer fijn een lezing fysiek te kunnen bijwonen) wisten de nieuwe grote kerkzaallocatie binnen de Immanuëlkerk te vinden. Op een zeer inspirerende wijze wist Patricia deze bezoekers tot het laatst te boeien en op het verkeerde been te zetten. Al sinds de oudheid probeert men met name in de schilderkunst de werkelijkheid zo goed mogelijk na te bootsen. In haar presentatie werd al gauw duidelijk dat de toeschouwers telkens weer op het verkeerde been werden gezet. Was hetgeen getoond werd nu werkelijkheid of werden zij door toepassing van perspectief en schaduwwerking “bedot”. Uit de alleen maar positieve reacties vanuit de kerkzaal kan niet anders dan geconcludeerd worden, dat men zeer genoten heeft van dit optische “bedrog” en men ook zeer tevreden was met de grotere gekozen ruimte.

  Artemisia – Vrouw en Macht.

De tweede lezing van deze WKK-cyclus werd op 17 november jl. gegeven door Hoo-Man Chan.

Ook nu konden weer veel mensen genieten van een luisterrijke presentatie. De na afloop zeer veel ontvangen positieve reacties vanuit de kerkzaal onderstrepen dit beeld volledig. Op een inspirerende wijze nam Hoo-Man de bezoekers mee in de getoonde schilderijen uit de zeventiende eeuw bij de tentoonstelling “Artemisia – vrouw en macht” in het Rijksmuseum Twenthe. Deze tentoonstelling, die tot 23 januari 2022 te zien is, laat u prachtige portretten zien van kunst die op en top Barok is. Een bezoek aan dit museum in Enschede werd door de lezing alleen maar aangemoedigd, zo was de algehele mening van de aanwezigen.

Rijksmuseum Twenthe organiseert komend najaar (26 september tot 23 januari 2022) een spectaculaire tentoonstelling rond het leven en werk van Artemisia Gentileschi. De 17de-eeuwse schilderes was een van de bekendste en meest belangrijke kunstenaars van de Italiaanse barok.

  Kerstlezing

 

Tijdens de persconferentie van vrijdag 26 november jl. zijn de maatregelen rondom het Corona-virus aanzienlijk aangescherpt. Dit betekent dat de op 15 december a.s. geplande kerstlezing door Wendy Fossen helaas geen doorgang kan vinden.

De Geboorte van Christus is een ontwerp dat in de Westerse kunsttraditie velen malen is uitgebeeld. Van de aankondiging aan Maria, het overtuigen van Josef, tot de wijzen en herders die komen aanbidden, het hele verhaal is tot in detail afgebeeld. Toch stond lang niet alles wat we op de schilderijen zien zo letterlijk in de bijbel en is er veel ‘bij verzonnen’. Deels kwam dit vanuit de geloofspraktijk (mensen hadden een bepaalde behoefte), deels zijn het invloeden van de apocriefe verhalen als ook visioenen die een aantal heiligen hebben gehad.

Tijdens deze lezing duiken we in het kerstverhaal en zien en horen we wat wel en wat niet in de bijbel stond. De lezing levert u misschien toch nog verrassende inzichten op.

  Opdat wij niet vergeten.

Tijdens de persconferentie van zaterdag 18 december jl. zijn de maatregelen rondom het Corona-virus aanzienlijk aangescherpt. Dit betekent dat de op 19 januari a.s. geplande kunstlezing door Henk Wassink helaas geen doorgang kan vinden.

Vorig jaar, in 2020, vierden wij “75 jaar vrijheid”. Nederland is al vijfenzeventig jaar gevrijwaard van oorlog en dictatuur. Maar oorlog en dictatuur zijn de wereld nog niet uit!

Vandaar deze lezing over de geschiedenis van protestbeelden tegen oorlog en dictatuur. Protestbeelden, vanaf Goya (1810) die verslag deed in een reeks etsen over ‘Los Desastres de la Guerra’ -de verschrikkingen van de oorlog – tot in onze dagen van de graffiti-kunstenaar die protesteert onder het pseudoniem van Bansky. Maar ook protestbeelden in film, dans en muziek komen in deze lezing aan de orde.
En Karel Appel met zijn ‘Vragende kinderen’, die ons de indringende vraag stellen: “Wat hebben jullie met onze wereld gedaan?”

Een lezing, die een beeld met heel veel verschillende invalshoeken geeft van protestbeelden tegen oorlog en dictatuur met maar één doel – opdat wij niet vergeten!

  Andy Warhol 

Woensdag 23 februari 2022: Lezing door Wendy Fossen

Andy Warhol is een kunstenaar die niet meer weg te denken is uit de moderne tijd. Van de effecten die op je foto’s op je telefoon kunt loslaten, tot de vormgeving van producten en logo’s. Dit alles is mede mogelijk gemaakt door Pop Art, en Andy Warhol in het bijzonder.

Als jongen legt hij al een tekentalent aan de dag en zal precies op het juiste moment de juiste dingen doen. Als startende kunstenaar in de na-oorlogse jaren behoort hij tot de Pop Art beweging. Zijn eerste stappen zet hij in de reclame-wereld en tekent hij advertenties en ontwerpt hij kerstkaarten. Hij wordt vooral bekend met zijn afbeeldingen en installaties van doodgewone voorwerpen, die hij tot kunst verheft. Dat alles, aangevuld met een groot ego en een aan exhibitionisme grenzend karakter, zorgt ervoor dat hij een wereldster wordt. Zijn zeefdrukken en schilderijen zijn ongekend populair in een stijl die direct herkenbaar is.

Tijdens de lezing zullen we Warhol’s carrière van het begin tot het einde volgen, en dieper ingaan op een aantal thema’s zoals het ontstaan van de Campbell soep blikken en de Brillo dozen.

  Calder Now

Woensdag 20 april 2022: Lezing door Hoo-Man Chan

De Amerikaanse kunstenaar Alexander Calder (1898 – 1976) maakte werk waarmee hij de beeldhouwkunst compleet vernieuwde en het zichzelf letterlijk deed overstijgen. Hij was namelijk de eerste die sculpturen van hun sokkel haalde en ophing waardoor ze lijken te zweven in de lucht. Met deze innovatieve mobiles die vrijelijk in de ruimte bewegen, staat hij aan de wieg van de Kinetische kunststroming die aan het begin van de 20ste eeuw een revolutie teweegbrengt.
Calder wordt een inspiratiebron voor vele generaties kunstenaars na hem.

De Rotterdamse Kunsthal presenteert van 21 november tot 29 mei de expositie ‘Calder Now’ waarin, voor de eerste keer in Europa, de blijvende en onmiskenbare invloed van de moderne meester op de Hedendaagse kunst onder de loep wordt genomen.

De grootschalige tentoonstelling toont ruim twintig sculpturen van hem, naast werken van tien toonaangevende hedendaagse kunstenaars, waaronder Olafur Eliasson en Ernesto Neto. In hun werken weerklinken belangrijke thema’s uit Calders oeuvre, zoals licht en reflectie, de zintuigen, architectuur, vergankelijkheid, en performance.

 

Wilt u bovenstaande graag op papier bewaren dan kunt u de flyer ‘Lezingencyclus WKK 2021/2022’ downloaden en afdrukken via de link Lezingencyclus WKK 2021-2022