Genieten van kunst…

Lezingen

Algemeen, locatie en aanvangstijdstip

Voor de lezingen nodigt de Waddinxveense Kunst Kring gastsprekers uit, dit zijn meestal kunsthistorici. De lezingen kunnen een voorbereiding zijn voor een actuele tentoonstelling of museum bezoek, maar kunnen ook een bepaalde kunststroming of een belangrijke kunstenaar tot onderwerp hebben. In totaal worden er 6 lezingen per jaar gehouden. De lezing in maart wordt gecombineerd met de jaarvergadering.

Oktober a.s. gaat de nieuwe lezingencyclus bij de Waddinxveense Kunst Kring (WKK) van start. Voor de periode 2019/2020 hebben wij, in overleg met de inleiders, weer zes zeer interessante en uiteenlopende lezingen voor u samen weten te stellen. Graag geeft het bestuur hieronder een beknopt overzicht van deze lezingen weer, die allen gehouden zullen worden in de Immanuëlkerk aan de Beatrixlaan te Waddinxveen en zijn gratis voor leden en donateurs. Niet-leden betalen € 5,00 voor het bijwonen van een lezing.

Het aanvangstijdstip van de lezingen, waarvoor u van harte wordt uitgenodigd, is exact om 19.30 uur en zullen, inclusief een korte pauze, duren tot ca. 21.30 uur.

Lezingencyclus 2019/2020

     De Jonge Rembrandt

Afgelopen donderdag 17 oktober is het programma van de lezingen voor het najaar 2019 – voorjaar van 2020 weer van start gegaan. Uit de alleen maar positieve reacties van de ca. 70 bezoekers aan deze eerste lezing door de heer Hoo-Man Chan mag zeker geconcludeerd worden dat het nieuwe programma uitstekend van start is gegaan. Op een zeer inspirerende wijze nam de heer Chan de bezoekers mee in het werk van Rembrandts vroegste werk. Hij liet de aanwezigen als het ware over de schouders van de jonge schilder mee kijken en liet hierbij zien hoe het uitzonderlijke talent van de Hollandse meester al te ontdekken was in de werken uit zijn eerste tien jaren.

Vanaf 2 november 2019 tot 9 februari 2020 wordt voor het eerst een exclusieve overzichtsexpositie in het vernieuwde museum De Lakenhal te Leiden georganiseerd, die gewijd is aan Rembrandts vroegste werk. 

  Speelkaart als kunst en de onbekende kant hiervan

De tweede lezing van de Waddinxveense Kunst Kring vond plaats op 19 november jl. Voor wederom een zeer goed gevulde zaal (nabij de 70 aanwezigen) nam de heer Gejus van Diggele ons mee in de betekenis van de speelkaart. Op een zeer enthousiaste, inspirerende en humoristische wijze schetste hij ons een volledig beeld van het veelzijdige gebruik van deze speelkaart door de eeuwen heen. Hierbij ging hij uitgebreid in op het vernuftige hergebruik van speelkaarten en vertelde mooie achtergrondverhalen bij het gebruik van de speelkaart binnen de kunst.   

  12 december 2019

In het Kunstmuseum Den Haag, voorheen Gemeentemuseum te ’s-Gravenhage vindt van 12 oktober 2019 t/m 2 februari 2020, als eerbetoon aan Monet, een speciale expositie plaats. Claude Monet, de meest geliefde impressionistische schilder uit de 19de eeuw. Mevrouw Patricia Huisman, een inmiddels bekende enthousiaste spreekster bij de WKK, zal in haar lezing de tuinen van Monet ons hier meer over willen vertellen.

  14 januari 2020:

Op 14 januari verzorgt mevrouw Wendy Fossen ook dit jaar weer een lezing voor de WKK. In haar lezing het wonder van Delftsblauw vertelt zij over de ontstaansgeschiedenis, het productieproces, de verschillende soorten (Delftsblauw, Delftswit, Chine de Commande, Imari), de verschillende thema’s, fabrieken en merken, de verzamelaars, het verval en de wedergeboorte van het Delftsblauw. In het Kunstmuseum Den Haag vindt vanaf 31 augustus 2019 tot 1 maart 2020 een tentoonstelling plaats van Delfts aardewerk van Meijer Lavino en vanaf 21 maart 2020 tot 16 augustus 2020 over Koninklijk Blauw.

  13 februari 2020:

Voor de tweede keer in deze lezingencyclus neemt mevrouw Wendy Fossen u nu op 13 februari mee in de liefdesbrieven van Vermeer. Op de haar bekende inspirerende en humoristische wijze zal zij ingaan op de schilder Johannes Vermeer. Johannes Vermeer schilderde voornamelijk genre voorstellingen: voorstellingen met één of twee personen in een ruimte waar zich iets afspeelt. Voor de 17deeeuwse beschouwer was het overduidelijk wat er gebeurde maar voor ons is de betekenis onduidelijk. Tijdens deze lezing bekijken we een aantal schilderijen en ontdekken we dat ze vaak over liefde gaan: over betaalde liefde of verloren liefde, over kuise liefde of verliefdheid. Kortom een uitstekend onderwerp voor Valentijnsdag.

  16 april 2020:

Een volgende bij u niet onbekende en zeer gewaardeerde spreekster, namelijk mevrouw Hanneke de Man, spreekt op 16 april 2020 over Louise Bourgeois. Tot op zeer hoge leeftijd bleef Louise Bourgeois actief als kunstenaar (1911 – 2010). De scherpzinnigheid en het lef waarmee ze een leven lang haar eigen weg ging, maakten haar vooral aan het eind van haar leven tot rolmodel voor veel jonge kunstenaars. Haar eigen leven vormde vaak de aanzet tot kunstwerken. In haar lange carrière hebben deze persoonlijke ervaringen en verhalen op zeer uiteenlopende wijze vorm gekregen in schilderijen, sculpturen, tekeningen en installaties. Museum Voorlinden te Wassenaar stelt vanaf 12 oktober 2019 t/m 17 mei 2020 veertig sleutelwerken ten toon in een overzichtstentoonstelling die zes decennia overspant.