Genieten van kunst…

Lezingen

Algemeen, locatie en aanvangstijdstip

Voor de lezingen nodigt de Waddinxveense Kunst Kring gastsprekers uit, dit zijn meestal kunsthistorici. De lezingen kunnen een voorbereiding zijn voor een actuele tentoonstelling of museum bezoek, maar kunnen ook een bepaalde kunststroming of een belangrijke kunstenaar tot onderwerp hebben. In totaal worden er 6 lezingen per jaar gehouden. De lezing in maart wordt gecombineerd met de jaarvergadering.

Door de coronamaatregelen vinden geen fysieke lezingen plaats. Het bestuur heeft geprobeerd om, binnen de huidige regels, naar een grotere ruimte te zoeken. Helaas heeft dit niet tot bevredigende resultaten geleid.

Er werd een ‘digitale’ lezing op maandag 9 november j.l. georganiseerd. Onze leden en donateurs konden inloggen en vervolgens de lezing online volgen.

Eerste WKK online lezing ‘Nederlandse Art Nouveau’

In de nieuwsbrief van september, nr. 283, liet het bestuur u weten een gratis digitale lezing  te organiseren voor leden en donateurs. Wendy Fossen, bij velen van u inmiddels  wel bekend, is bereid gevonden om op maandag 9 november j.l. een lezing te geven over de Nederlandse Art Nouveau.

Tijdens de industrialisatie vindt een zekere vormvervaging plaats waardoor producten er allemaal hetzelfde uit gaan zien. In de loop van de 19de eeuw krijgt men weer oog voor de ambachtelijkheid van de productie en zien we dat dagelijkse objecten ook fraai vormgegeven mogen worden. Ambachtslieden worden kunstenaars en de grens tussen de hoge (beeldende) en de lage (toegepaste) kunst vervaagt: schoonheid is te vinden in elk object, van kapstok tot speldenkussen, van wandmeubel tot kalender. De inspiratie komt voornamelijk uit de natuur waardoor menig object voorzien is van geabstraheerde bloemen, dieren en zelfs groenten.

De lezing Art Nouveau in Nederland liet de mooiste stukken uit de fin de siècle periode in ons land zien:
fragiel eierschaal porselein, elegante meubelen, gebatikte theemutsen en prachtige kalenderbladen.

Met name de laatste twee zijn vaak van de hand van onderbelichte vrouwelijke kunstenaars die tijdens deze lezing door kunsthistorica Wendy Fossen van Casa dell’Arte (www.casadellarte.nl) juist in de schijnwerpers werden geplaatst.