Genieten van kunst…

Lezingen

Algemeen, locatie en aanvangstijdstip

Voor de lezingen nodigt de Waddinxveense Kunst Kring gastsprekers uit, dit zijn meestal kunsthistorici. De lezingen kunnen een voorbereiding zijn voor een actuele tentoonstelling of museum bezoek, maar kunnen ook een bepaalde kunststroming of een belangrijke kunstenaar tot onderwerp hebben. In totaal worden er 6 lezingen per jaar gehouden. De lezing in maart wordt gecombineerd met de jaarvergadering.

Door de coronamaatregelen vinden geen fysieke lezingen plaats. Het bestuur heeft geprobeerd om, binnen de huidige regels, naar een grotere ruimte te zoeken. Helaas heeft dit niet tot bevredigende resultaten geleid.

Er werden wel ‘on-line’ lezingen op 9 november, 21 januari en 26 maart j.l. georganiseerd. Onze leden en donateurs konden inloggen en vervolgens de lezing online volgen.

Eerste WKK ‘online’ lezing groot succes

Door de Corona-maatregelen heeft de Waddinxveense Kunst Kring (WKK) voor het eerst in haar ruim 30-jarig bestaan een gratis online lezing georganiseerd voor leden en donateurs. De op 9 november jl. door kunsthistorica Drs. Wendy Fossen gegeven lezing over de ‘Nederlandse Art Nouveau’ werd door iedereen zeer gewaardeerd
(meer informatie over door haar verzorgde overige lezingen op casadellarte.nl, of de link op onze eigen website onder de tab ‘virtuele tours’).

De lezing werd door zeer veel leden en donateurs van onze WKK gevolgd. In haar inspirerende verhaal ging Wendy in op deze rond het eind van de 19e eeuw ontstane nieuwe kunststijl. Zo vertelde zij dat rond de eeuwwisseling de Art Nouveau (in het Duits Jugendstil genoemd) voor een groot deel de architectuur en vormgeving in verschillende West-Europese landen bepaalde.
Belgische architecten zoals Victor Horta en Henry van de Velde ontwierpen verschillende bouwwerken. De Nederlandse kunstenaar Jan Toorop en de Fransman Henri de Toulouse-Lautrec gebruikten de vloeiende vormen vaak in hun tekeningen en grafiek.
Ook de naaldkunst werd beïnvloed door de Art Nouveau, die met name tot uitdrukking kwam binnen de damesmode. Op zich was dat niet vreemd aangezien vrouwelijkheid een belangrijk thema was binnen de
stroming. Hierop ging Wendy ook in. Echter als “makers” kregen de vrouwen aanvankelijk nog maar weinig kansen binnen deze nieuwe kunststijl.

Tweede WKK ‘online’ lezing ook goed ‘bezocht’

Op donderdag 21 januari verzorgde Wendy Fossen een tweede lezing.
Het onderwerp was dit keer: De Schatkamer van de Hermitage.

Deze lezing was tot stand gekomen naar aanleiding van de jubileumtentoonstelling die de Hermitage Amsterdam in 2019 organiseerde ter gelegenheid van hun tienjarig bestaan.
In de Amsterdamse vestiging werden kunstwerken uit het winterpaleis van de Tsaristische familie getoond. In de loop der eeuwen hebben zij een bijzonder gevarieerde collectie opgebouwd van meer dan 3 miljoen objecten. De lezing liet een doorsnede zien van die gevarieerde collectie, waardoor er een schitterende reis
door de kunstgeschiedenis gemaakt werd. Deze begon bij de Venus van Kostjonki, het oudste stuk in de collectie en eindigde met de 20ste eeuwse kunst.

Derde WKK ‘online’ lezing:

Ruiken aan kunst: Vervlogen – geuren in kleuren

Donderdag 25 maart jl. werd de derde online-lezing voor onze leden en donateurs verzorgd door Wendy Fossen. In een ontdekkingstocht inspireerde zij ons om te “ruiken aan kunst”. Door in te zoomen op bijvoorbeeld de schilderijen uit de 17e eeuw konden de deelnemers in verbeelding de geur en reuk opsnuiven. Hiernaast stond zij stil over de rol van geur in religie, geuren binnen en buiten en de smaken en geuren uit andere werelddelen.
Kortom weer een veelzijdige, leerzame en in de tijd terugkijkende lezing. Jammer dat wij deze “geuren” nog niet via de laptop of IPad werkelijk binnen kunnen halen. Soms met de “poepluier” ook beter, maar met de “bloemen en parfums” een gemis.