Genieten van kunst…

Lezingen

Voor de lezingen nodigt de Waddinxveense Kunst Kring gastsprekers uit, dit zijn meestal kunsthistorici. De lezingen kunnen een voorbereiding zijn voor een actuele tentoonstelling of museum bezoek, maar kunnen ook een bepaalde kunststroming of een belangrijke kunstenaar tot onderwerp hebben. In totaal worden er 6 lezingen per jaar gehouden.

De lezingen zijn voor de leden en donateurs van de Waddinxveense Kunst Kring gratis te bezoeken. Overige belangstellenden betalen €10,- per lezing.

Algemeen, locatie en aanvangstijdstip

Wilt u ook genieten van kunst en u hierbij laten ondersteunen door inspirerende verhalen van kunsthistorici? Deze lezingencyclus 2022 / 2023 biedt weer een divers aanbod kunstlezingen aan. De Waddinxveense Kunst Kring nodigt u dan ook van harte uit bij onderstaande lezingen aanwezig te zijn.

Graag geeft het bestuur hieronder een beknopt overzicht van deze lezingen weer, die allen gehouden zullen worden in de Immanuëlkerk aan de Beatrixlaan te Waddinxveen 

Het aanvangstijdstip van de avondlezingen, waarvoor u van harte wordt uitgenodigd, is exact om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) en zullen, inclusief een korte pauze, duren tot ca. 21.30 uur. De middaglezing begint om 13.30 uur (inloop vanaf 13.00 uur) en duurt tot 15.30 uur, inclusief een korte pauze.

Mocht u het op prijsstellen dat u gehaald en gebracht wil worden dan kan dit via de stichting ‘Vier het leven’.  Voor meer informatie zie de pagina ‘vier het leven’.

Lezingencyclus Waddinxveense Kunst Kring 2022/2023

   Gustav Klimt en de Wiener Secession.

Afgelopen woensdag 5 oktober was de succesvolle avondlezing door Patricia Huisman.

Gustav Klimt (1862-1918) is wereldberoemd vanwege zijn gouden en decoratievesc hilderijen en sterke vrouwenportretten. Maar wie was deze ‘golden boy’ en wat is het verhaal achter zijn talent? Ontdek hoe hij rond 1900 zijn unieke stijl ontwikkelde en de inspiratie daarvoor haalde uit de West-Europese moderne kunst van zijn tijd.
Daarnaast was Klimt ook voorzitter van de vernieuwende kunstenaarsvereniging Wiener
Secession. Zijn collega’s Josef Hoffmann en Koloman Moser richtten vervolgens de Wiener Werkstätte op, om ook de toegepaste kunst te moderniseren, en sloten daarmee aan bij de internationale Arts and Crafts-beweging.
Door al deze nieuwe impulsen werd Wenen van een ingeslapen stad aan het eind van de 19de eeuw tot een bruisende metropool die klaar was voor de moderne tijd! Vanaf 7 oktober 2022 tot 8 januari 2023 kunt u in het Van Gogh Museum in Amsterdam ontdekken hoe Gustav Klimt zijn uniek stijl ontwikkelde.

   
Het Rijksmuseum in Amsterdam: geschiedenis, gebouw en collectie.

Afgelopen donderdag 10 november 2022 was de sucevolle avondlezing door Sophie Oosterwijk.

Het ‘logeeradres’ van Rembrandts Nachtwacht?
Het Rijksmuseum, opgericht in de Franse Tijd, was oorspronkelijk gevestigd in Den Haag en verhuisde pas in 1808 naar Amsterdam. In 1885 had het eindelijk een nieuw eigen gebouw, ontworpen door de katholieke architect Pierre Cuypers – een controversiële keuze.
Het monumentale gebouw heeft sindsdien veel veranderingen ondergaan. Bij de laatste renovatie (2003-2013) door de Spaanse architecten Antonio Cruz en Antonio Ortiz werden niet alleen ingrijpende veranderingen aangebracht, zoals het ondergrondse atrium, maar ook Cuypers’ rijke decoraties in ere hersteld. En wie verwacht hier nu een Fokker-vliegtuig uit 1918!
Wat omvat het Rijksmuseum nu zoal? Niet alles is eigendom van de staat of het museum zelf: zo zijn Rembrandts Nachtwacht en Vermeers Brieflezende vrouw in bruikleen van de stad Amsterdam. Veel objecten zijn legaten of op andere manieren in het Rijksmuseum terechtgekomen.
En nog altijd wordt er kunst aangekocht, zoals nu Rembrandts Vaandeldrager.
In deze lezing leerde u het gebouw en de collectie beter kennen.

   Wanderlust.

Afgelopen donderdag 24 november 2022 was de middaglezing door Hoo-Man Chan.

Het Dordrechts Museum pakt uit met een zeeromvangrijke zomer- en najaarstentoonstelling: meer dan 100 schilderijen en andere kunstwerken zijn er te zien van voornamelijk landschappen die de 19de-eeuwse kunstenaars op hun reizen naar het buitenland
maakten. Naast bekende namen als Abraham Teerlink en Jozef August Knip zullen op deze grote expositie ook onontdekte meesters te bewonderen zijn als Alexander Wüst en Antonie Pitloo.
In deze lezing zal Hoo-Man Chan met u stilstaan bij de meest bijzondere, mooiste werken die hij voor u zal voorzien van verdiepende, verhelderende toelichtingen.
De tentoonstelling in het Dordrechts Museum kunt u tot en met 8 januari 2023 bezoeken.

  Kerstlezing.

Afgelopen woensdag 7 december 2022 was de avondlezing door Wendy Fossen.

De Geboorte van Christus is een ontwerp dat in de Westerse kunsttraditie velen malen is uitgebeeld. Van de aankondiging aan Maria, het overtuigen van Josef, tot de wijzen en herders die komen aanbidden, het hele verhaal is tot in detail afgebeeld. Toch stond lang niet alles wat we op de schilderijen zien zo letterlijk in de bijbel en is er veel ‘bij verzonnen’. Deels kwam dit vanuit de geloofspraktijk (mensen hadden een bepaalde behoefte), deels zijn het invloeden van de apocriefe verhalen als ook visioenen die een aantal heiligen hebben gehad.

Tijdens deze lezing duiken we in het kerstverhaal en zien en horen we wat wel en wat niet in de bijbel stond. De lezing levert u misschien toch nog verrassende inzichten op.

   Verschillende wegen naar de abstractie. 

Afgelopen donderdag 12 januari 2023 was de avondlezing door Henk Wassink.

In zijn laatste lezing voor de Waddinxveense Kunstkring ging het over de weg die Mondriaan aflegde naar zijn versie van abstractie in de kunst. Maar abstractie in de kunst gaat heel lang terug, tot aan de gestileerde figuren uit de beeldhouwkunst van de Cycladische cultuur uit 3000 jaar voor Chr. Ook de rotstekeningen uit de pre-historie zijn geen rechtstreekse kopieën van reëel bestaande mensen en dieren. Misschien kun je wel zeggen dat iedere tijd en iedere cultuur kunstenaars kent die in hun beelden of schilderijen, zoals Kandinsky – Impressie III, 1911, de werkelijkheid abstraheren. Ook de redenen om te komen tot abstractie zijn voor de individuele kunstenaars heel verschillend. De avant-garde kunstenaar Malevitsch legde een heel andere weg af dan Kandinsky die zich o.a. liet inspireren door de muziek van Schönberg. Muziek die Henk Wassink dan natuurlijk ook laat horen in zijn lezing! Kunst moest een ‘innerlijke klank’ zijn, een ‘weg naar binnen’. De beeldhouwer Brancusi liet zich inspireren door de volkskunst uit zijn vaderland Roemenië. Barnett Newman
nam zijn Joodse wortels van het ‘Gij zult u geen gesneden beeld noch enige gestalte maken’ heel concreet op. En zo zijn er ‘Verschillende wegen naar de abstractie’ die in deze lezing aan de orde komen.

  Donatello.

Woensdag 15 februari 2023: Avondlezing door Wendy Fossen.

De titel van de tentoonstelling in Florence is simpel: ‘Donatello, il Rinascimento’.
Het oeuvre van Donatello heeft ook niet meer nodig om de aandacht te trekken, de werken spreken voor zich, toen en nu. Donatello stond met zijn enorme veelzijdige werk aan de wieg van de renaissance, blies het terracotta sculptuur weer nieuw leven in en waagde zich aan ongekend grote bronzen beelden.
Maar bovenal toont zijn werk een intense emotie die tot dan toe ongekend was.
Het moet een verpletterende indruk hebben achtergelaten op zijn tijdgenoten en latere generaties kunstenaars.
Tijdens deze lezing neemt Wendy Fossen u mee over deze unieke tentoonstelling in Florence waar werken bijeen zijn gebracht die nog nooit eerder in hun lange leven van hun plek zijn geweest. We zien bijvoorbeeld het bekende paneel van het doopvont van Siena met de presentatie van het hoofd van Johannes de Doper en de deuren van de Oude Sacristie van de San Lorenzo kerk. Mocht u na het bijwonen van deze lezing nieuwsgierig zijn geworden, dan kunt u in het najaar terecht in de Gemäldegalerie in Berlijn en het Victoria & Albert Museum in Londen, waar – in een gemodificeerde vorm – deze tentoonstelling te zien zal zijn.

   Spiegels in de kunst.

Woensdag 12 april 2023: Avondlezing door Patricia Huisman.

Telkens opnieuw duikt hij op, er is geen tijd waarin de spiegel in de kunst ontbreekt. Geschilderd in de vijftiende eeuw door Jan van Eyck, met een minutieuze weergave van de ruimte waarin het echtpaar Arnolfini staat. Als hulpmiddel voor kunstenaars ook veel gebruikt om zelfportretten te kunnen schilderen.
Maar ook de enorme roestvrijstalen objecten die Anish Kapoor nu maakt houden de toeschouwer letterlijk een spiegel voor. De veelzijdigheid van het fenomeen spiegeling in de kunst is opmerkelijk. In deze lezing gaan we door de eeuwen heen: als simpele reflectie, als zelfportret, als manier om de ruimtelijke illusie te vergroten, of de psychologische impact te versterken, de spiegel was en blijft een inspiratiebron !

 

Indien u het gemakkelijker vindt om een papieren versie van bovengenoemde lezingencyclus 2022/2023 te bezitten dan kunt u deze downloaden en afdrukken via de link WKK-lezingen 22-23.

Lezingen Stichting Beeldende Kunst Zuidplas (SBKZ)

In Dorpshuis Swanla, Klinkhamerweg 86 te Zevenhuizen organiseert de SBKZ de volgende lezingen:

11 oktober – Carina Mathot: Maakt kunst gelukkig
8 november – Peter Thissen: Marinetti en het Futurisme
13 december – Bjorn van der Leeuw: De “seizoenen” van Pieter Brueghel

De lezingen vinden plaats van 20.00 uur tot 22.00 uur. Inschrijven kan vooraf via: sbkzuidplas@gmail.com

Lezingen Carina Mathot

In het najaar van 2022 geeft Carina Mathot in het Cultuurhuys De Kroon een lezingencyclus van acht ochtenden en mogelijk een dagexcursie met als onderwerp: Vrouwen in de kunst, deel 3.

Gedetailleerde informatie hierover kuntu vinden op de website van de stichting Vonk