Genieten van kunst…

Lezingen

Algemeen, locatie en aanvangstijdstip

Voor de lezingen nodigt de Waddinxveense Kunst Kring gastsprekers uit, dit zijn meestal kunsthistorici. De lezingen kunnen een voorbereiding zijn voor een actuele tentoonstelling of museum bezoek, maar kunnen ook een bepaalde kunststroming of een belangrijke kunstenaar tot onderwerp hebben. In totaal worden er 6 lezingen per jaar gehouden. De lezing in maart wordt gecombineerd met de jaarvergadering.

Oktober a.s. gaat de nieuwe lezingencyclus bij de Waddinxveense Kunst Kring (WKK) van start. Voor de periode 2019/2020 hebben wij, in overleg met de inleiders, weer zes zeer interessante en uiteenlopende lezingen voor u samen weten te stellen. Graag geeft het bestuur hieronder een beknopt overzicht van deze lezingen weer, die allen gehouden zullen worden in de Immanuëlkerk aan de Beatrixlaan te Waddinxveen en zijn gratis voor leden en donateurs. Niet-leden betalen € 5,00 voor het bijwonen van een lezing.

Het aanvangstijdstip van de lezingen, waarvoor u van harte wordt uitgenodigd, is exact om 19.30 uur en zullen, inclusief een korte pauze, duren tot ca. 21.30 uur.

Lezingencyclus 2019/2020

     De Jonge Rembrandt

Afgelopen donderdag 17 oktober is het programma van de lezingen voor het najaar 2019 – voorjaar van 2020 weer van start gegaan. Uit de alleen maar positieve reacties van de ca. 70 bezoekers aan deze eerste lezing door de heer Hoo-Man Chan mag zeker geconcludeerd worden dat het nieuwe programma uitstekend van start is gegaan. Op een zeer inspirerende wijze nam de heer Chan de bezoekers mee in het werk van Rembrandts vroegste werk. Hij liet de aanwezigen als het ware over de schouders van de jonge schilder mee kijken en liet hierbij zien hoe het uitzonderlijke talent van de Hollandse meester al te ontdekken was in de werken uit zijn eerste tien jaren.

Vanaf 2 november 2019 tot 9 februari 2020 wordt voor het eerst een exclusieve overzichtsexpositie in het vernieuwde museum De Lakenhal te Leiden georganiseerd, die gewijd is aan Rembrandts vroegste werk. 

  Speelkaart als kunst en de onbekende kant hiervan

De tweede lezing van de Waddinxveense Kunst Kring vond plaats op 19 november jl. Voor wederom een zeer goed gevulde zaal (nabij de 70 aanwezigen) nam de heer Gejus van Diggele ons mee in de betekenis van de speelkaart. Op een zeer enthousiaste, inspirerende en humoristische wijze schetste hij ons een volledig beeld van het veelzijdige gebruik van deze speelkaart door de eeuwen heen. Hierbij ging hij uitgebreid in op het vernuftige hergebruik van speelkaarten en vertelde mooie achtergrondverhalen bij het gebruik van de speelkaart binnen de kunst.   

  De tuinen van Monet

In een bijna volle zaal heeft Patricia Huisman ons op 12 december jl. een inkijk gegeven in het leven van de impressionistische schilder Claude Monet.
Op de haar bekende inspirerende, bevlogen en soms humoristische wijze nam zij ons ook mee in de momenteel in het Kunstmuseum Den Haag georganiseerde tentoonstelling “Monet – Tuinen van verbeelding”. Deze tentoonstelling richt zich specifiek op Monets tuinschilderijen en brengt veertig internationale topstukken bijeen, waaronder de waterlelies en de blauweregen.

In het Kunstmuseum Den Haag, voorheen Gemeentemuseum te ’s-Gravenhage vindt van 12 oktober 2019 t/m 2 februari 2020, deze speciale expositie plaats.

  Het wonder van Delftsblauw

De lezing “het wonder van Delfts Blauw” door Wendy Fossen op 14 januari jl. was een interessante belevenis. In een wervelwind nam Wendy ons mee vanaf het ontstaan van Delftsblauw in China naar de productie en het verval van het Delftsblauw in Delft e.o. Het porseleinen wonder werd nagemaakt door Japan, dat weer de productie overliet aan Korea. Het verschil tussen het Delftse blauw en het Chinese blauw, de verschillende technieken en de verschillende soorten klei kwam ook ter sprake. De prachtige tulpenvazen in de tijd dat de prijs van 1 tulpenbol hoger was dan een jaar inkomen wekten veel verbazing bij de ongeveer 45 toehoorders. U kunt nog tot 1 maart terecht om de Levino collectie, een van de grootste privé verzamelingen van Delftsblauw, te zien in het Kunstmusem Den Haag en vanaf 21 maart 2020 tot 16 augustus 2020 over Koninklijk Blauw.

  Liefdesbrieven van Vermeer

Op een zeer inspirerende en vaak humoristische wijze ging Wendy Fossen in haar lezing op 13 februari jl. in op de liefdesboodschappen die zitten verborgen in de schilderen van Johannes Vermeer. Zij liet ons met name zien hoe de schilder in zijn schilderijen verwees naar de liefde. Betaalde liefde, romantische liefde, verloren liefde, onbereikbare liefde enz.

Door in het schilderij te kruipen, dit te ontleden en te interpreteren leerde zij ons met andere ogen naar deze meesterwerken te kijken

  16 april 2020:

Een volgende bij u niet onbekende en zeer gewaardeerde spreekster, namelijk mevrouw Hanneke de Man, zou op 16 april 2020 over Louise Bourgeoisspreken.

Helaas is deze lezing door het besluit vanwege het Coronavirus komen te vervallen