Genieten van kunst…

VRIJHEID

LENTE EXPOSITIE REMONSTRANTSE KERK
vrijdag 3 april, zaterdag 4 april en zondag 5 april 2020.
2020 het jaar waarin 75 jaar bevrijding op veel manieren zal worden herdacht en gevierd.

U wordt van harte uitgenodigd om deze bijzondere lente expositie in de Remonstrantse kerk aan de Zuidkade te bezoeken. Er zijn kunstwerken in allerlei vormen te bewonderen die het thema Vrijheid in de ruimste zin van het woord vertolken.

De openingstijden op zaterdag 4 en zondag 5 april 2020 zijn van 11.00 tot 17.00 uur.

Ook de gemeente Waddinxveen zal stilstaan bij 75 jaar vrijheid en heeft een aantal festiviteiten in de planning staan. Hierover wordt u via de regionale bladen geïnformeerd.

 

Informatie voor WKK-leden:

De Lente expositie van de Waddinxveense Kunst Kring heeft dit jaar het thema “Vrijheid” in de ruimste zin van het woord. Aansluitend aan de expositie in de Remonstrantse Kerk kunt u gedurende 2 weken deelnemen aan de expositie in de Kroon in samenwerking met Stichting Vonk en het Historisch Genootschap Waddinxveen.

De Lente expositie vindt dit jaar plaats van vrijdag 3 april tm zondag 5 april. Indien gewenst kunt u aansluitend uw werk exposeren in de Kroon. Vrijwilligers zullen zorgdragen voor het overbrengen en exposeren van uw kunstwerk in de Kroon.

U kunt inschrijven via de inschrijfpagina van deze website. De sluitingsdatum voor deze inschrijving is 1 maart aanstaande. Inschrijving en deelname zijn op volgorde van binnenkomst en worden  aan u per mail bevestigd. Er is plaats voor ongeveer 50 kunstwerken. Deelname aan de expositie in de Kroon is mede afhankelijk van de belangstelling hiervoor.

Na uw inschrijving ontvangt u ruim op tijd nadere informatie over het tijdstip van aanleveren van uw kunstwerk bij de Remonstrantse Kerk en het weer ophalen hiervan bij de Kroon ( indien u ook hieraan wilt deelnemen.)

Tot slot het volgende:
Jaarlijks kan de Lente expositie op veel belangstelling rekenen van mede kunstenaars en kunst geïnteresseerden. Velen stellen het op prijs elkaar eens te ontmoeten. 2 uurtjes gastvrouw/gastheer zijn gedurende de expositie is daarvoor een uitgelezen mogelijkheid. Wij stellen het daarom op prijs als u hiervoor wilt intekenen.

Jaap de Gijt en Jelle Verwerda