Genieten van kunst…

Voor- en najaarsexposities in de Remonstantse Kerk.

In 2023 was er weer een lente-expositie in de Remonstrantse Kerk aan de Zuidkade 59 te Waddinxveen 

Het thema voor deze lente-expositie is `VERANDERING`. Een thema waarmee alle kanten kon worden opgegaan en waaraan 36 kunstenaars hebben deelgenomen.

Onderstand een interview met Theo van der Velde over de lente expositie 2023 in de Remonstse Kerk .

https://www.facebook.com/RTWNieuwsuitWaddinxveeneo/videos/643167667608805/