Genieten van kunst…

Schilderochtenden in De Hoge Noot nog niet van start

De voorjaar sessie van de schilder- en tekenochtenden van de WKK is in maart dit jaar abrupt beëindigd. De reden hiervoor was de maatregelen door de overheid ter voorkoming van de verspreiding van het Corona virus. Inmiddels is er een versoepeling van kracht welke is vastgelegd in een aantal protocollen. In de afgelopen tijd zijn er een aantal mogelijkheden onderzocht of het mogelijk is om onder de huidige versoepeling van het najaar weer van start te gaan. Belangrijk was, dat vanwege de grotere risico’s binnen de hogere leeftijdscategorie meer maatregelen genomen dienen te worden naar mate de leeftijd van de deelnemers hoger is: meer ruimte, ventileren, luchtvochtigheid etc.

Met de kennis van nu en de huidige maatregelen/voorschriften van het RIVM, de landelijke overheid, de gemeente Waddinxveen, de Hoge Noot en het WKK bestuur kan de verantwoording niet genomen worden om op dit moment met de najaar-sessie van start te gaan.

Het feit dat onze deelnemers zich in de kwetsbare groepen bevinden is een belangrijke afweging geweest bij deze keuze. Ook de andere voorgeschreven voorwaarden (op- en afbouw binnen de 1,5 meter-regel, geen toiletbezoek, geen koffie/thee en zeer beperkte ruimte voor 21 deelnemers) werpen een grote drempel op. Hiernaast is het uitgangspunt van onze schilder- en tekenochtenden zeker ook een sociaal en gezellig samenzijn. Door de 1,5 meter-voorwaarde is dit uitgangspunt echter niet meer te verwezenlijken.

Schilderochtenden in De Hoge Noot – Algemeen

Een aantal leden van de Waddinxveense Kunst Kring komen eens per veertien dagen bijeen om te schilderen of te tekenen. Zij werken zelfstandig aan een door hen zelf gekozen onderwerp met zelfgekozen materialen. In een gemoedelijke sfeer laten zij laten elkaar zien hoe zij werken en met welke materialen. Zo worden er ideeën uitgewisseld en op die manier inspireren zij elkaar in ontwikkeling en nieuwe technieken. Veelal is er na afloop een bespreking over de vorderingen van de werkstukken.

Per jaar vinden er twee sessies van acht ochtenden plaats, een sessie in het voorjaar en een sessie in het najaar. De schilderochtenden vinden plaats in het  gebouw van Concordia “De Hoge Noot” aan de Jan Willem Frisoweg tussen 9.00 en 12.00 uur.

De najaar sessie gaat, zoals boven aangegeven, niet door.

Voor deze schilderochtenden is de bijdrage € 35,= per sessie voor leden en donateurs. Uiteraard kunt u altijd even binnen lopen om de sfeer te proeven en een kopje koffie of thee te drinken.

Contactpersoon voor deze schilderochtenden is Marlène van der Velde. Aanmelden of nadere informatie vragen kan door te bellen naar 0182 617 508 of een e-mail te sturen naar: marlenevdvelde@gmail.com .