Genieten van kunst…

Rein de Lange

Kunstvorm: fotografie.

Als stedenbouwkundige heb ik ook in mijn fotografie belangstelling voor de gebouwde omgeving. Niet alleen in de vorm van architectuurfotografie waarin het zelfstandige bouwwerk centraal staat.

Ik ben ook geïnteresseerd in het ruimtelijke beeld dat door dominante bebouwing wordt bepaald. Zoals een spoorwegviaduct een stad kan doorsnijden of een enkel gebouw een plein kan vormen. Dit zijn vooral openbare ruimtes, maar kunnen ook binnenruimtes zijn. In mijn foto’s horen ook de gebruikers thuis: mensen, auto’s, fietsen, e.d.. 

Mijn fotografie heeft hierdoor aspecten van architectuurfotografie, straatfotografie en fotografie van het stedelijke landschap. 

Hiernaast maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen.