Genieten van kunst…

NIEUWSBRIEVEN

september 2019 – Nieuwsbrief 274

OPEN ATELIER ROUTE

eind september of  begin oktober 2019

 LEZINGEN (sprekers en onderwerpen zijn nog niet bekend)

17 oktober 2019, Lezing in de Immanuëlkerk, Pr. Beatrixlaan 2, aanvang: 19:30 uur

 

19 november 2019, Lezing in de Immanuëlkerk, Pr. Beatrixlaan 2, aanvang: 19:30 uur

 

12 december 2019, Lezing, in de Immanuëlkerk, Pr. Beatrixlaan 2, aanvang: 19:30 uur

 

14 januari 2020, Lezing in de Immanuëlkerk, Pr. Beatrixlaan 2, aanvang: 19:30 uur

 

13 februari 2020, Lezing in de Immanuëlkerk, Pr. Beatrixlaan 2, aanvang: 19:30 uur

 

9 april 2020, Lezing in de Immanuëlkerk, Pr. Beatrixlaan 2, aanvang: 19:30 uur

JAARVERGADERING

 16 maart 2020, Jaarvergadering WKK in de Immanuëlkerk, Pr. Beatrixlaan 2, aanvang: 19:30 uur