Genieten van kunst…

NIEUWSBRIEVEN

Woensdag 5 december                           Nieuwsbrief  269 

LEZINGEN

Dinsdag 13 november 2018

Hanneke de Man: Robert Zandvliet e.a., de meeste eigentijdse schilderijen tentoonstelling in het Dordrechts Museum, Immanuëlkerk, aanvang 19:30 uur.  

Donderdag 13 december 2018

Rien de Jong: Pigmenten, de geschiedenis van de pigmenten door de eeuwen heen en het gebruik daarvan in de schilderkunst, Immanuëlkerk, aanvang 19:30 uur.        

Dinsdag 8 januari 2019

Patricia Huisman: Carvaggio en Europa (Centraal Museum, Utrecht), Immanuëlkerk, aanvang 19:30 uur.

Donderdag 14 februari 2019

Hoo Man Chan, Uiterlijk en Innerlijk bij Rembrandt, Immanu-elkerk, aanvang 19:30 uur.

Dinsdag 12 maart 2019

Jaarvergadering met in het gedeelte voor de pauze sprekers uit eigen kring, Immanuëlkerk, aanvang 19:30 uur.

Donderdag 11 april 2019

Hanneke de Man, Erwin Olof, Overzichtstentoonstelling Gemeente Museum Den Haag, Immanuëlkerk, aanvang 19:30 uur

JAARVERGADERING

Donderdag  7 maart 2019

Alle leden en donateurs zijn van harte uitgenodigd voor deze jaarvergadering van de Waddinxveense Kunst Kring

Immanuëlkerk, aanvang 19.30 uur.