Genieten van kunst…

Piet Hardendood

Kunstvorm: poezië en foto’s

Laantje, dichtersnaam voor Piet Hardendood, geboren te Waddinxveen waar hij op latere leeftijd herboren op leek te staan uit het stof van woorden.

Op 59 jarige leeftijd begon hij met het schrijven van poëzie en sindsdien produceert hij een onuitputtelijke gedichtenstroom. Zijn motto; er is niets zo sterk als de verbeeldingskracht, die verbeeldingskracht komt tot uitdrukking in zijn verzen over onderwerpen van allerlei aard. In het voorwoord van zijn 3e bundel schreef de bevriende schrijver Karel Wellinghof o.a. dit over hem: Wie dichten dromen vindt van een fictieve werkelijkheid, wordt door Laantje uit de droom van zijn vooroordeel gehaald. Hij produceert een onuitputtelijke stroom verzen, die uitmunten door werkelijkheidszin en een diep, sociaal bewogen verlangen naar het goede en rechtvaardige. In deze verzen wordt ik als lezer geraakt door de gecomprimeerde bondigheid ervan, waarin zijn sociale bewogenheid een stem krijgt. Deze verzen hebben precies dat heldere en tegelijk onvatbare waaruit alle goede poëzie bestaat.

Ook combineert hij zijn dichtkunst met eigen fotografische ’bewerkte’ beelden, waarin hij zoekt naar het evenwicht tussen Woord en Beeld. Deze Beeldgedichten kunnen op allerlei materialen en formaten worden afgedrukt zoals: fotopapier, linnen, hout, plexiglas, HD metal etc.