Genieten van kunst…

Opening digitale expositie ‘Hoop’ van de Waddinxveense Kunst Kring.

Helaas bevinden wij ons nog steeds in een vervelend Corona-tijdperk. Begrijpelijke richtlijnen vanuit het RIVM en de overheid om het virus te verslaan zijn ook niet ongemerkt aan de Waddinxveense Kunst Kring (WKK) voorbij gegaan. Ook wij moesten hierdoor aanvullende maatregelen treffen, waarbij het vermijden van “fysiek” contact het uitgangspunt was. Veel gebruikelijke activiteiten moesten, hiertoe gedwongen, op “hold” worden gezet. Wel werd zoveel als mogelijk gezocht naar “digitale” oplossingen, zoals de in het voorjaar van 2020 geplande, maar uitgestelde, zeer succesvolle expositie “vrijheid” en de door velen  gevolgde online-lezingen. Jammer omdat juist het stimuleren van sociale contacten onder onze leden, mede ingegeven door “het fysiek ontmoeten” en het daarbij onderling “inspireren” van onze kunstenaars, één van de belangrijke doelstellingen van de WKK is, maar nogmaals zeer begrijpelijk.

Het bovenstaande betekent dan ook dat de voor 2021 geplande voorjaarsexpositie, met voor deze tijd als toepasselijk thema “Hoop”, niet in fysieke vorm door kan gaan. Daarom zult u, evenals in het najaar van 2020, van 1 april t/m 31 mei a.s. niet fysiek in de Remonstrantse Kerk maar weer digitaal kunnen “genieten van het genieten” van de deelnemende kunstenaars. Deze 27 enthousiaste kunstenaars genieten immers volop van het uitoefenen van hun creatieve ambities en laten u door middel van deze expositie hiervan meegenieten.

Het is mij een grote eer om als voorzitter van de Waddinxveense Kunst Kring deze expositie te mogen openen. En laten wij hopen dat wij het virus met z’n allen op korte termijn verslaan en de zo gewenste activiteiten binnen onze gewaardeerde club weer ten volle kunnen oppakken en uitvoeren. “Hoop” schept verwachtingen en wie wenst of hoopt, leeft al in een mooiere en kunstzinniger toekomst waarin wij elkaar weer kunnen opzoeken. Dus zullen wij vanaf nu met z’n allen onze pijlen richten op een terugkeer naar het “normale” normaal? Graag ontmoet ik u dan ook binnenkort weer op één van onze kunstvolle en gezellige bijeenkomsten. Rest mij u allen zeer veel inspiratie en kijkplezier toe te wensen.

Theo van der Velde

De Waddinxveense Kunst Kring nodigt u van harte uit om haar digitale expositie ‘Hoop’ te bewonderen.

Loop met de voorzitter mee en u wordt binnen gelaten >>>>>