Genieten van kunst…

Digitale Expositie ‘Vrijheid’ van de Waddinxveense Kunst Kring.

Opening van de digitale expositie 

De Waddinxveense Kunst Kring heeft voor de lente expositie gekozen voor het thema vrijheid. Die keuze is natuurlijk niet los te zien van het feit dat wij dit jaar herdenken en vieren dat we 75 jaar geleden onze vrijheid hebben teruggekregen na vijf jaar bezetting. In de oorlogsperiode was er geen vrije kunst. Het bijzondere aan deze expositie is wel dat aan de kunstenaars de vrijheid wordt gegeven om in hun kunstwerk aan het thema vrijheid zelf invulling te geven. Dit vind ik een goede opzet. Immers die herwonnen vrijheid, ook de vrijheid van expressie is een groot goed waar we als samenleving dankbaar voor moeten zijn en blijven. Ik ben erg benieuwd naar de kunstuitingen en op welke wijze de kunstenaars vorm gaan geven aan het thema. De coronacrisis maakte het voor de Waddinxveense Kunst Kring onmogelijk een ‘normale’ expositie te houden, maar met veel creativiteit is nu voor deze digitale aanpak gekozen. Ik wil dan ook de Waddinxveense Kunst Kring van harte complimenteren met deze bijzondere expositie en ik hoop dat veel Waddinxveners de digitale expositie zullen bekijken op deze website.

Martin Kraaijestein
Wethouder Waddinxveen

De Waddinxveense Kunst Kring nodigt u van harte uit om haar digitale expositie ‘Vrijheid’ te bezoeken en te bewonderen.

Loop met de wethouder mee en u wordt binnen gelaten >>>>>