Genieten van kunst…

EXPOSITIES in de Remonstrantse kerk

LENTE EXPOSITIE

 

De lente expositie van 12, 13 en 14 april 2019 had als thema `spel`

Er was weer veel belangstelling voor jaarlijkse lente-expositie van de Waddinxveense Kunst Kring in de Remonstrantse kerk.

Zo’n 50 leden exposeerden hun foto’s, beelden en schilderijen.

Het thema ‘spel’ was op verrassende wijze toegepast in de werken.

Nelly Geluk heeft vele jaren de tentoonstelling gecoördineerd en had nu de eer om de tentoonstelling te openen.

KISTJESPROJECT

 

28, 29 en 30 september 2018

Thema expositie in de Remonstrantse kerk aan de Zuidkade 59 door leden van de Waddinxveense Kunst Kring.

Dit keer het resultaat van het thema “De Kistjes” welke zijn gecreëerd door leden t.g.v het 30 jarig bestaan van de Waddinxveense Kunst Kring

KISTJESPROJECT

Het mooie van deze expositie is dat vanweg het 30 jarig bestaan van de Waddinxveense Kunst Kring zowel leden als donateurs mee konden doen.