Genieten van kunst…

Tiende Open Atelier Route

GROOT SUCCES

Het officiële startsein van de tiende Open Atelier Route van de Waddinxveense Kunst Kring werd vrijdag 4 oktober gegeven door burgemeester Nieuwenhuis. In zijn openingswoord ging hij met name in op de belangrijke en niet meer weg te denken kunstzinnige en sociale rol die de Waddinxveense Kunst Kring, met zijn ca. 300 leden, inneemt binnen de Waddinxveense samenleving. Onder andere met het organiseren van deze tweejaarlijkse Open Atelier Route laat de Waddinxveense Kunst Kring aan de Waddinxveners zien wat het maken of kijken naar kunst voor hen kan betekenen. Ook deze keer is dit weer gelukt en er kan worden teruggekeken op twee zeer geslaagde kunstdagen. Ondanks het  slechte weer op de zondag werden de door heel Waddinxveen verspreide 18 expositie-locaties druk bezocht. Vele mensen uit Waddinxveen en omgeving hebben genoten van de grote variëteit aan schilderijen, tekeningen, foto’s, beeldhouwwerken, sieraden, keramiek en sculpturen die geëxposeerd werden.

Opening OAR op 4 oktober 2019