Genieten van kunst…

Museumexcursie woensdag 30 oktober naar het Rubenshuis in Antwerpen.

We vertrekken woensdag 30 oktober 2019 om 09.00 uur precies vanaf de parkeerplaats bij de Immanuëlkerk, Beatrixlaan 2, in Waddinxveen. Onderweg naar Antwerpen drinken we koffie.

Om 12.00 staan twee gidsen klaar in het Rubenshuis voor de rondleiding door het huis en de tuin.

Circa 13.45 uur brengt de bus ons naar het centrum van Antwerpen. Hier heeft u de gelegenheid om op eigen gelegenheid te lunchen, evt. Onze-Lieve-Vrouwe-Kathedraal binnen te lopen en/ of  bonbons te kopen. Om circa 15.30 uur vertrekken we met de bus naar Waddinxveen.

De groep per gids omvat 15 deelnemers. Er kunnen dus 30 deelnemers mee. Nadere gegevens volgen in de bus. De inschrijving is anders dan tot nog toe, let dus goed op.

U kunt zich opgeven voor deze excursie door een mail te sturen met uw naam en telefoonnummer naar wkk@kpnmail.nl. Als u meerder personen aanmeldt, wilt u dan ook die namen en telefoonnummers doorgeven.

Degene die geen e-mail hebben kunnen zich telefonisch opgeven bij Maja Röder, 0182 616077. Voor vragen over deze excursie kunt u ook terecht bij dit telefoonnummer.

U wordt in volgorde van aanmelding geplaatst.

De kosten bedragen € 50.—p.p. en introducés betalen € 6,- extra. Het verschuldigde bedrag overmaken op rekeningnummer NL19INGB0007653851 van de Waddinxveense Kunst Kring onder vermelding van museumexcursie Rubenshuis Antwerpen.

Graag inzenden voor 10 oktober 2019 of zoveel eerder als de excursie is volgeboekt.

Algemene informatie Peter Paul Rubens.

Rubens ‘ palazzo in Antwerpen is een van de bekendste kunstenaarswoningen ter wereld. Wie het Rubenshuis binnen wandelt, betreedt de leefwereld van de meester. Het is hier dat Rubens vreugde en verdriet beleefde met zijn familie, het is hier waar de meeste van zijn kunstwerken het levenslicht zagen, het is hier waar hij vrienden en vooraanstaande gasten ontving. Op het hoogtepunt kon Rubens niet al het werk alleen af en leidde hij een team van professionele kunstenaars.

De Vlaamse schilder, tekenaar en diplomaat Peter Paul Rubens (1577 – 1640) geldt als de belangrijkste kunstschilder van de zeventiende-eeuwse barok. De veelzijdige kunstenaar schilderde

Bijbelse, mythologische en historische taferelen. Ook excelleerde hij in het maken van landschappen, stillevens, jachttaferelen en portretten. De kunstenaar was bijzonder productief. Ongeveer 1200 schilderijen worden aan Rubens toegeschreven. Tijdgenoten zijn Velazquez (1599 – 1660), Rembrandt van Rijn (1606 – 1669), Anthonie van Dijck (1599 – 1641) en Caravaggio (1571 – 1610).

In 1608 werd Rubens aangesteld als stadsschilder van Antwerpen en als hofschilder van de aartshertog  Albrecht van Oostenrijk. Hij ontving vele prestigieuze opdrachten zowel voor kerken als voor openbare gebouwen. Zo kreeg hij de opdracht voor de Kruisoprichting, een monumentaal drieluik in Onze-Lieve-Vrouwe-Kathedraal in Antwerpen. Ten tijde van dit werk is de schilderstijl van Rubens sterk beïnvloed door het werk van Italiaanse kunstenaars uit de Renaissance zoals Tintoretto en Michelangelo.