Genieten van kunst…

Locaties van exposities in Waddinxveen en regio

Op diverse locaties in Waddinxveen en in de regio worden doorlopend of kortstondig een aantal exposties gehouden of vinden er evenementen plaats die een relatie met kunst hebben.

In openbare gelegenheden kunt u deze exposties bezoeken om tijdens een etentje mede te genieten van de kunstwerken die daar tentoongesteld worden.

Kunst in de kerk, expositie en viering in de PKN kerk de Veste in Gouda

De liturgiewerkgroep van de PKN kerk de Veste in Gouda organiseert elk jaar een expositie onder het motto “Kunst in de Kerk”.  Aan deze expositie is tevens een “kunstviering” verbonden.

Deze kunstviering vindt in principe plaats op 17 januari om 19.00 uur in het kerkgebouw van de Veste.

Dit jaar wordt de expositie gehouden met werk van Nelly Geluk. Zij exposeert daar sculpturen en objecten vervaardigd uit diverse materialen. Een aantal van de geexposeerde kunstwerken heeft een duidelijke relatie met het geloof (zie onderstaande afbeelding).

Omdat de maatregelen rond de corona-crisis de nodige beperkingen met zich mee brengen en op dit moment niet te voorzien is welke maatregelen na 19 januari zullen gelden is nog niet bekend op welke dagen de expositie te beziichtigen is. De kunstviering zal via een livestream te volgen zijn.

Expositiekalender 2021

Begin april 2021:  expositie met het thema ‘HOOP’ (digitaal of fysiek in de remonstrantse kerk)

Op dit moment worden er geen exposities gehouden op andere locaties in Waddinveen door leden van de Waddinxveense Kunstkring.