Genieten van kunst…

Activiteiten van de Waddinxveense Kunst Kring.

 

De Waddinxveense Kunst Kring heeft als doel het bevorderen van de beeldende kunst in algemene zin en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan het culturele leven in Waddinxveen. Zij doet dit o.a. door het organiseren van exposities, lezingen, dagreizen naar musea, schilderochtenden en workshops fotografie.

Op deze pagina wordt beschreven wat deze activiteiten inhouden en waar deze plaatsvinden.

Exposities

De Waddinxveense Kunst Kring exposeert, veelal driemaal per jaar, op verschillend locaties in Waddinxveen.

Deze georganiseerde exposities vinden plaats in de vitrines van Cultuurhuys De Kroon en in de Remonstrantse kerk. Daarbij worden zowel schilderijen als foto’s, beeldhouwerken en keramiek tentoongesteld.

In de Remonstrantse kerk wordt ieder jaar een lente-expositie gehouden en soms een thema-expositie in het najaar. De toegang is gratis. 

Tevens worden er door leden doorlopend  exposities gehouden in expositieruimten op diverse locaties in Waddinxveen.                                                     >>

Lezingen

Voor de lezingen nodigt de Waddinxveense Kunst Kring gastsprekers uit, dit zijn meestal kunsthistorici. De lezingen kunnen een voorbereiding zijn voor een actuele tentoonstelling of museum bezoek, maar kunnen ook een bepaalde kunststroming of een belangrijke kunstenaar tot onderwerp hebben. In totaal worden er 6 lezingen per jaar gehouden. De lezing in maart wordt gecombineerd met de jaarvergadering.

De lezingen worden gehouden in de Immanuël kerk aan de Beatrixlaan en zijn gratis voor leden en donateurs. Niet leden betalen €5,= voor het bijwonen van een lezing.

Voor de data van de lezingen, zie Agenda van de WKK.           >>

Dagreizen naar musea

De Waddinxveense Kunst Kring organiseert twee maal per jaar een busreis naar een aansprekende tentoonstelling in een bekend of soms ook in een minder bekend museum in Nederland.

Impressies van de gemaakte dagreizen zijn te vinden onder het sub-menu Museumexcursies van deze pagina.

Voor een dagreis is de bijdrage  + € 50,- (gemiddeld bedrag) per lid of donateur met museumkaart en is inclusief lunch. Daarbij betalen introducés € 4.- extra.

Contactpersoon voor deze dagreizen is Maja Röder, bereikbaar onder 0182  616 077 of per email majaroder@casema.nl .

Voor de data van een museumexcursie, zie Agenda van de WKK.          >> 

Schilderochtenden in De Hoge Noot

Een aantal leden van de Waddinxveense Kunst Kring komen eens per veertien dagen bijeen om te schilderen, te tekenen of te beeldhouwen. Zij werken zelfstandig aan een door hen zelf gekozen onderwerp met zelfgekozen materialen. In een gemoedelijke sfeer laten zij laten elkaar zien hoe zij werken en met welke materialen. Zo worden er ideeën uitgewisseld en op die manier inspireren zij elkaar in ontwikkeling en nieuwe technieken. Veelal is er na afloop een bespreking over de vorderingen van de werkstukken.

Per jaar vinden er twee sessies van acht ochtenden plaats, een sessie in het voorjaar en een sessie in het najaar. De schilderochtenden vinden plaats in het  gebouw van Concordia “De Hoge Noot” aan de Jan Willem Frisoweg.

De datums voor de komende voorjaarsessie zijn : 07-02,  21- 02,  07-03, 21-03, 04-04 en 18 -04.

Voor deze schilderochtenden is de bijdrage € 35,= per sessie voor leden en donateurs. Uiteraard kunt u altijd even binnen wippen om de sfeer te proeven.

Contactpersoon voor deze schilderochtenden is Lies van Straalen. Aanmelden of nadere informatie vragen kan door te bellen naar 0182 612 776 of een e-mail te sturen naar: liesvanstraalen@casema.nl .

 

   

   

 

   

   

   

    

Workshops Fotografie

De Waddinxveense Kunst Kring startte op 10 oktober 2017 met worshops Fotografie voor haar leden en donateurs.

In die workshops wordt aan de hand van eigen werk gesproken over de zeggingskracht, compositie en fotografische techniek van foto’s. Daarbij komen als dat nodig is het gebruik van camera-instellingen, fotobewerking en dergelijke aan de orde.

Centraal staat het kijken naar en het bespreken van eigen foto’s en die van de andere deelnemers (het is geen fotocameracursus). Een goede feedback kan een stimulans zijn om met afdrukken van je foto’s deel te gaan nemen aan de exposities van de Waddinxveense Kunst Kring.

Onderdeel van het programma is ook om samen op locatie te gaan fotograferen en de resultaten te vergelijken.

De workshops worden om de veertien dagen op dinsdagmiddag gehouden in het onderkomen van de Waddinxveense Kunst Kring aan de Noordkade. Vooralsnog twee middagen van de eerste periode en wel op 30-01 en 13-02. De nieuwe datums zijn: 27-02, 13-03, 27-03, 10-04, 24-04, 08-05 en 22-05-2018.

Om de inbreng van de deelnemers goed aan bod te kunnen laten komen is de omvang van een workshop gelimiteerd. Maar er zijn nu nog plaatsen over. Voor deze workshops is de bijdrage € 35,= per halfjaar voor leden en donateurs.

Contactpersoon voor de workshops Fotografie is Rein de Lange. Aanmelden of nadere informatie vragen kan door een e-mail te sturen naar: reindelange@gmail.com

Hiernaast en hieronderstaan  enkele foto’s van leden:
Joke van den Bosch, Coby van der Spek, Martha Smits, Hetty Smid, Fred van Rantwijk en Rein de Lange.